Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
S-174-Bergvarmepumpe-Foto-Laila-Borge

Tema: Bygg

Varmepumper

Tekst av Fra lavenergiprogrammet Oppdatert: 4. des. 2020

Varmepumper som dekker både oppvarming og varmt tappevann kan være godt egnet i passivhus. Luft-til-luft-varmepumper oppfyller derimot ikke kravene.

Varmepumper kan deles inn i fire hovedsystemer, avhengig av hvor de henter varmen fra, og hvordan de avgir den:

  1. luft-til-luft-varmepumpe
  2. luft-til-vann-varmepumpe
  3. berg-/vann-/jord-til-vann‐varmepumpe

Passivhus har et lavt og veldig varierende behov for varme. Det er en utfordring for ordinære varmepumpeløsninger, som er tilpasset høyere varmebehov. Derfor er det viktig å velge og designe løsninger tilpasset det lave varmebehovet. Vi bør også vektlegge behovet for varmt tappevann, som ofte er den største  energiposten i passivhus.

Luft-til-luft-varmepumper

Luft-til-luft-varmepumper tar varme fra uteluften og avgir den direkte til inneluften. De er lite egnet for passivhus, siden de ikke oppfyller kravene til fornybar energi i passivhusstandarden NS 3700.

Dessuten avtar ytelsen ved lave temperaturer, og den er liten når temperaturen nærmer seg ‐20 °C. Det betyr at boliger med luft-til-luft-varmepumpe trenger en annen energikilde for å dekke oppvarmingsbehovet i de kaldeste periodene.

Luft-til-vann-varmepumper

Slike varmepumper tar varme fra uteluften og varmer opp varmtvann. Dette kan brukes både til varmt tappevann og romoppvarming. Som for luft-til-luft- varmepumper er ulempen at ytelsen reduseres ved lave utetemperaturer.

Men for steder med relativt milde vintre vil luft-til-vann-varmepumper fungere godt. Denne typen varmepumper er brukt som varmeforsyning i flere passivhusprosjekter. De krever vannbåren distribusjon som radiatorer, gulvvarme eller viftekonvektorer.

Berg-, jord- og vann-til-vann-varmepumper

Disse typene varmepumper tar varmen fra

  • berg (borehull),
  • grunnvann (borehull),
  • jord (kollektorsløyfer i jorda) eller
  • sjøvann eller elv

Varmepumpene kan levere varme både til tappevann og vannbåren romvarme. Alle disse løsningene krever betydelige investeringer i varmeopptakssystemet, det vil si kollektorrør, boring og lignende. Derfor er de også de mest kostbare varmepumpeløsningene, og kan være utfordrende å få til i passivhus.

Fordi temperatur på varmekilden er relativt stabil, kan varmefaktoren være relativt høy, det vil si 2,5–3,5. Den vil også være stabil over året.

Henvisninger

Norsk Varmepumpeforening

Enova gir tilskudd til en rekke energitiltak, deriblant:

Les også