Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Ivrige studenter på BIM-seminar
AR Fagtorget BIM studentseminar. Foto Lasse Kristensen

Tema: Bygg

BIM-studentseminar

Tekst av Ingolf Sundfør Publisert: 30. aug. 2022

Fagskolen Oslo inviterte til seminar om Bygnings Informasjons Modellering –BIM 11.mars. 200 studenter fra fagskoler, Oslo Met og NTNU fulgte med enten fysisk eller via streaming. I tillegg var rundt 20 bedrifter til stede på et eget fagtorg for å presentere sitt BIM-arbeid.

Fra programmet:

  • Tidligere BIM-general og -filosof i Statsbygg Diderik Haug innledet seminaret med en kraftsalve om digitalisering som en forutsetning for bedre kommunikasjon og bedre bygg.
  • BIM og automatisering for kalkyle og beskrivelse på Fornebubanen ble presentert av Magne Ganz fra Multiconsult. Her ble det blant annet vist hvordan BIM-elementene blir knyttet til entreprenørenes mengdelisteposter.

  • Jan Erik Domaas fra Norkart viste integrasjon av digitalt terreng i BIM-modeller. Hvordan bruke minst mulig tid på «eksisterende situasjon». Laserdata brukes for å skille på prosjekteringssone og visualiseringssone.

  • Modellbasert prosjektstyring for ny bro over Bjørnafjorden ble vist over Teams av Elin Dalen Rasmussen fra Statens Vegvesen. Et enkelt brukergrensesnitt framheves som en suksessfaktor fra Dalen Rasmussen.

  • Alexander Brage Hansen dokumenterte hvordan buildingSMART digitaliserer bygg-, anleggs-og eiendomsnæringen.

  • Digital Tvilling –en drøm eller dagens realitet? Dette var Tone Stilens tema. DARK Arkitekter bruker eksisterende FDVU-dokumentasjon fra byggeprosjektet i en integrert forvaltningsløsning.

  • På nytt regjeringskvartal blir prosjekteringsprosessene automatisert. Håvard Vasshaug fra Reope kunne naturlig nok ikke vise bilder fra bygge-og prosjekteringsprosessen, men forklarte hvordan framtidsrettete prosesser for automatisering løser flere problemer under prosjektering.

Tilbakemeldinger fra salen

Vi har snakket med Carl-Fredrik Kuhle,25 år og går siste året på byggingeniør med retning konstruksjonsteknikk. Han trives godt og gleder seg til å komme i arbeid og å være med på en grønn endring i bransjen.

–Jeg kom fordi jeg ville lære mer om hvordan BIM blir implementert i byggeprosjekter. Vi hører jo at bransjen skal bli digitalisert så seminaret ga noen gode eksempler på det, sier Carl-Fredrik.

–Det var fint å kunne prate med relevante aktører i bransjen og se hvordan de bruker BIM til fordel for sine prosjekter. Det var også en god spredning på foredragene med tanke på innhold og hvordan de forskjellige bedriftene angrep digitalisering på hver sin måte.

–Forbedringspotensialet kunne kanskje være noen workshops med de forskjellige bedriftene hvor en kunne diskutert hvordan en best kan nærme seg full digital arbeidsflyt samt bruk av BIM på best mulig måte.

–Jeg kan se for meg at siden byggebransjen ikke bare består av mennesker som har vokst opp med teknologien og forstår konseptene fullt ut, kan de ha vanskeligheter med å holde tritt. Men som med all ny teknologi så skapes det jo nye stillinger også. Det var ikke noe som het BIM-koordinator for 20 år siden.

–Jeg ser lyst på fremtiden og tror ny teknologi kan gjøre bransjen mer effektiv samtidig som det vil bli lettere å jobbe på tvers av landegrenser. Ikke minst blir informasjon om bygg lett tilgjengelig for fremtidens byggebransje. Jeg får håpe min fremtidige arbeidsplass er like gira på digitalisering som jeg er og gleder meg til å komme i jobb og bli med på det grønne digitale skifte i byggebransjen, avslutter Carl-Fredrik.

Hvorfor er seminaret nyttig?

Vi tok også en prat med Maria Helen Andreassen, 22 år fra Stavanger, som går siste året på byggingeniør med retning konstruksjonsteknikk ved OsloMet. Hun planlegger videre å ta master innen konstruksjonsteknikk her i Oslo.

Hvorfor delta på et BIM-studentseminar?
–Fikk det anbefalt av foreleser. Tenkte det var en hyggelig mulighet til å høre om hva som skjer i bransjen med tanke på BIM, hvilke muligheter og utfordringer det gir. En super måte å komme i kontakt med bedrifter for å knytte kontakter eller finne ut hva som virker mest interessant med tanke på fremtidig arbeidsplass.

Noe ved BIM-studentseminaret du synes var spesielt bra?
–Utrolig spennende foredrag. Var også ganske variert, med alt fra en pensjonists erfaringer og kompetanse, til en relativt nyoppstartet IT-bedrift.

Noe forbedringspotensial du la merke til?
–Eneste jeg kan komme på er at Fagskolen kunne generalisert litt mer, lagt opp til at alle studieretninger som innebærer BIM skal delta, ikke bare spesifikke BIM-studier. Formidle informasjon om seminaret via universitetene, for eksempel. Tenker det er utrolig viktig å også dyrke frem rådgivere som er eksperter på BIM ettersom det blir en større og større del av bransjen.

Hva tenker du om digitalisering av byggebransjen? Utfordringer, problemer, muligheter.
–Tenker det er en utvikling som det er utrolig viktig å henge med på og ta del i. Tror de største utfordringene går ut på dette med forskjellig kompetanse og brukerforståelse innad i prosjekter. Noen er på, med bruk av stadig mer avanserte verktøy, mens andre strever med å forstå hvordan dette fungerer. Tror ordentlig opplæring og respekt for at kanskje særlig den eldre generasjonen ikke alltid forstår, er utrolig viktig.

Maria Helen Andreassen OsloMet
Maria Helen Andreassen OsloMet Antoine Dib Sweco. Foto: Harald Selvær

–Samtidig bringer digitalisering med seg utrolig mange muligheter: Nøyaktighet og mindre feil på grunn av sammenslåing av tegninger og datapresisjon; kommunikasjon og informasjonsflyt som kan kutte ned tidsbruk og misforståelse og gjøre at folk kan jobbe bedre sammen på tvers av både kommune-og landegrenser. Jeg vil fortsette å ta til meg lærdom med en bedre forståelse av hvordan dette fungerer i praksis. Har blitt enda mer motivert for å bli god på BIM, etter et innblikk i bredden av og mulighetene innen forskjellig bruk av BIM, avslutter Maria Helen Andreassen.

Les også