Bilfri Oslo

Byggbloggen

Bilfrie byer

Tekst av Tove Rodahl 20. sep. 2018 Streaming

Bilfrie byer gir mer plass til syklende og gående, skaper rom for nye aktiviteter i byen, men også utfordringer for eksisterende aktiviteter som f.eks varelevering, søppeltømming, etc. Hvordan bør vi byplanlegge for dette? Vi inviterte til et frokostmøte 20. september om bilfri by som tar utgangspunkt i Oslo. Vi spurte: Hva er konsekvensene for bygging …

Bilfrie byer gir mer plass til syklende og gående, skaper rom for nye aktiviteter i byen, men også utfordringer for eksisterende aktiviteter som f.eks varelevering, søppeltømming, etc. Hvordan bør vi byplanlegge for dette?

Vi inviterte til et frokostmøte 20. september om bilfri by som tar utgangspunkt i Oslo.
Vi spurte: Hva er konsekvensene for bygging og infrastruktur i Oslo?

I dette frokostmøtet fikk vi høre:

Ida Hanna Ørnhøy, seniorarkitekt, PBE/Oslo kommune
Planlegging for bilfritt sentrum i Oslo

Ida Ørnhøy PBE Oslo kommune – presentasjon

Elise Caspersen, TØI
Bilfritt sentrum og effekter for varelevering og transport,

Elise Caspersen TØI – presentasjon

Eivind Nikolaysen, Sporveien Oslo AS
Nye trikkers plass i en bilfri by

Eyvind Nikolaysen Sporveien Oslo AS -Nye trikkers plass i en bilfri by

Nina Solli, NHO
Hvordan påvirkes bygging og transport?

Nina Solli NHO – presentasjon

Sverre Huse-Fagerlie, MEF
Anleggsvirksomhet og avfallsfjerning i sentrum

Sverre Huse-Fagerlie MEF – presentasjon

Det var fagnettverket Tekna Bygg og anlegg som inviterte.
Se hvilke andre nettverk og arrangementer Tekna tilbyr innen bygg og anlegg – eller sjekk vårt videoarkiv fra byggarrangementer.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer