Digitale sykehus

IKT-bloggen

Smarte sykehus

Tekst av Tove Rodahl 14. feb. 2019 Streaming

Fremtidens sykehus er smarte bygg med smart informasjonsflyt

Tekna Big Data, Tekna Helse og teknologi og Tekna Bygg og anlegg inviterte til et tverrfaglig frokostmøte om
smarte sykehus 14. febr. 2019.
Hvordan blir morgendagens sykehus?

Sykehus er høyteknologiske og tverrfaglige arbeidsplasser. Den raske teknologiutviklingen stiller høye krav til fleksibilitet i alt fra selve sykehusbygget til IT-systemer og medisinsk utstyr
– i alt fra planlegging av nye bygg til drift og videreutvikling av byggene, IT-systemer og medisinsk utstyr.

Foredragsholderne møter utfordringene daglig.

Programmet:

 • Sven Wirsching, virksomhetsarkitekt, Sykehuspartner:
  Et sykehus er ikke et kontor …
  Et kort, uhøytidelig skråblikk på særegenheter på sykehus.
 • Terje Gårdsmoen, konsulent, Devoteam Fornebu Consulting:
  Ny teknologi, nye sykehusbygg – men fortsatt de samme pasientene!
  Basert på erfaringer fra «Nordens nye supersykehus»: Østfold sykehus
 • Flemming Bo Hegerstrøm, adm. dir. Hospital IT AS:
  Hvordan realisere verdens mest effektive helsearbeidere i moderne helsebygg?
  Med utgangspunkt i mange store teknologileveranser: Hvordan kan helsebygg tilrettelegges for god helseproduksjon, informasjonsflyt, digital automatisering og selvbetjening?
 • Thomas Hatlestad, virksomhetsarkitekt, Helse Vest IKT: Hvordan vi skal jobbe sammen i nytt bygg?
  En brukerhistorie
  Haraldsplass sykehus i Bergen tok i bruk nytt bygg okt. 2018. Hvordan tenker de at ny teknologi kan støtte oppunder arbeidsprosesser i endring, og hvordan påvirkes sykepleiernes hverdag?

Sven Wirsching, virksomhetsarkitekt, Sykehuspartner:

1-Smarte-sykehus-Sven-Wirsching

Terje Gårdsmoen, konsulent, Devoteam Fornebu Consulting:

2.Tekna_Fremtidens sykehusbygg_Terje Gårdsmoen

Flemming Bo Hegerstrøm, adm. dir. Hospital IT AS:

3-Effektive-smarte-helsebygg-Hegerstrøm-Hospital-IT

Thomas Hatlestad, virksomhetsarkitekt, Helse Vest IKT:

4. Helse Vest – Presentasjon – Smarte sykehusbygg – Tekna Frokostmøte 14.02.19

Meld deg inn i ett av Teknas nettverk! og du vil bli informert om tilsvarende arrangementer.
Det er gratis, men du må være Tekna-medlem.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer