Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Spørsmål og svar - Tekna Big Data

Tekna Big Data er et av de største og mest aktive fagnettverkene i Tekna, og teller over 6000 medlemmer som er engasjert i å lære og dele kunnskap om stordata, kunstig intelligens og relaterte emner.

Ofte stilte spørsmål og svar om Tekna Big Data

Big data, eller stordata, brukes om datasett som er så store eller komplekse at tradisjonelle verktøy og metoder for databehandling er uegnet. Problemstillingene er tverrfaglige, og mange bransjer ønsker nå å trekke mer kunnskap ut av dataene sine.

Tekna Big Data er et faglig nettverk som gir deg mulighet til å knytte kontakter på tvers, få flere sparringspartnere og holde deg bedre oppdatert innenfor big data. Kanskje kan du også hjelpe andre til å holde seg oppdatert?

Vi vil sende deg informasjon om møteplasser og arrangementer innen big-data-området. Du kan få tilgang til å vite hvem andre som er med i nettverket (unntatt de som eventuelt har reservert seg). Og du kan spille inn hvordan nettverket bør fungere og hva nettverkets tilbud skal være.

Alle Tekna-medlemmer som er interessert i stordata kan være med i nettverket. Møtene er generelt åpne for alle, enten man er Tekna-medlem eller ikke. Vi ønsker at dette skal være en åpen og inkluderende møteplass.

Stordata kan berøre deg som jobber med instrumentering/sensorer/IoT, datainnsamling, dataforvalting/-arkivering, dataanalyse, maskinlæring eller domeneforståelse, enten du er programmerer, dataanalytiker eller leder.

Vinteren 2023 var Tekna Big Data en av de største og mest aktive fagnettverkene i Tekna, med over 6 300 medlemmer spredt over hele landet.

Det var høy deltakelse blant medlemmene. 88% av medlemmer har deltatt på minst ett arrangement fra starten av nettverket.

Åtte av ti medlemmer var yrkesaktive, mens én av ti studerte. Omtrent halvparten av medlemmene hadde en IKT-utdanning. De yrkesaktive medlemmene fordelte seg over et bredt spekter av bransjer og stillinger. Flest medlemmer bodde i Oslo og Viken, men vi hadde også ett medlem på Svalbard.

Tekna Big Data har som mål å arrangere flest mulig hybride arrangementer, med både fysiske oppmøter i forskjellige byer og mulighet for å delta online. De mest aktive byene for nettverket er Trondheim og Oslo, der vi har styremedlemmer til stede.

Vi ønsker å arrangere møter over hele landet, og å spre kunnskap og nettverk til mindre steder også. Men for å få dette til, er vi avhengig av initiativ fra lokale medlemmer. Derfor oppfordrer vi deg til å komme med konkrete forslag til arrangementer. Det kan være alt fra forslag til temaer og spesifikke foredragsholdere, til enkle meetups uten innledere. Vi vil hjelpe deg med det praktiske og økonomiske, så send oss dine forslag og vi skal gjøre vårt beste for å hjelpe deg.

Ja, inviter gjerne andre Tekna-medlemmer til å bli med i nettverket, og ta gjerne med venner på arrangementene (enten de er Tekna-medlemmer eller ikke).

Deltakelse i nettverket er inkludert i Tekna-medlemskapet. Frokost- og kveldsmøter i nettverkets regi er gratis eller kan ha en liten egenandel, mens andre big-data-arrangementer i Tekna-regi (først og fremst de større konferansene) kan ha deltakeravgift.

Nei, det er opp til deg om du vil delta aktivt eller bare se an tilbudene. Det er også opp til deg om du vil engasjere deg i å «drive» nettverket eller ikke.

Gi oss beskjed under registreringen hva du ønsker å bidra med, og så kommer vi tilbake til deg. Du kan bidra med ideer, innspill og tilbakemeldinger, du kan dele kunnskapen din gjennom innledninger og paneldebatter, du kan hjelpe oss å arrangere møter, eller du kan bidra til å utforme og organisere helheten i tilbudet.

Tekna Big Data er et nasjonalt faglig nettverk. Det drives av et styre i samarbeid med Teknas sekretariat. Styret, som består av frivillige medlemmer, er valgt av medlemmene. Nettverkets mandat og organisering er fastsatt i egne vedtekter.

Ja. Ingen utenfor nettverket får vite at du er med, og du kan også reservere deg mot at andre i nettverket får vite at du har meldt deg inn.

Tekna har flere andre nettverk og faggrupper, blant annet Tekna Helse og teknologi og Faggruppe for Digital teknologi i Oslo avdeling. Vi har også nettverk innenfor en rekke andre fagområder. Hvis du ikke finner et tilbud som passer deg, bruk forslagskassen til å gi innspill om hva vi kan gjøre for deg.