Tekna Big Data er yngst av de faglige nettverkene i Tekna – men langt fra minst: Siden forsommeren 2017 har vi rukket å bli «big» ikke bare i navnet, men også i antall medlemmer.

Hva er big data?

Big data, eller stordata, brukes om datasett som er så store eller komplekse at tradisjonelle verktøy og metoder for databehandling er uegnet. Problemstillingene er tverrfaglige, og mange bransjer ønsker nå å trekke mer kunnskap ut av dataene sine.

Hva er fordelene med å bli med i Tekna Big Data?

Tekna Big Data er et faglig nettverk som gir deg mulighet til å knytte kontakter på tvers, få flere sparringspartnere og holde deg bedre oppdatert innenfor big data. Kanskje kan du også hjelpe andre til å holde seg oppdatert?

Hva innebærer det i praksis å bli med i dette nettverket?

Vi vil sende deg informasjon om møteplasser og arrangementer innen big-data-området. Du kan få tilgang til å vite hvem andre som er med i nettverket (unntatt de som eventuelt har reservert seg). Og du kan spille inn hvordan nettverket bør fungere og hva nettverkets tilbud skal være.

Hvem kan være med?

Alle Tekna-medlemmer som er interessert i stordata kan være med i nettverket. Møtene er generelt åpne for alle, enten man er Tekna-medlem eller ikke. Vi ønsker at dette skal være en åpen og inkluderende møteplass.

Stordata kan berøre deg som jobber med instrumentering/sensorer/IoT, datainnsamling, dataforvalting/-arkivering, dataanalyse, maskinlæring eller domeneforståelse, enten du er programmerer, dataanalytiker eller leder.

Hvem er med i nettverket i dag?

Sensommeren 2019 hadde Tekna Big Data over 2000 medlemmer spredt over hele landet. Ca. 85 % av medlemmene var yrkesaktive, mens ca. 10 % var studenter. Det var stor spredning på bransjer, bl.a. olje og gass, FoU, IKT, helse, bioteknologi, energi og samferdsel. Nesten halvparten av medlemmene hadde IKT-utdannelse, men de fleste fagretningene i Tekna var godt representert.

August 2019 fordelte medlemmene seg slik:

Oslo og Akershus: 955, hvorav 675 i Oslo og 155 i Asker/Bærum
Trøndelag: 339, hvorav 314 i Trondheim
Rogaland: 187, hvorav 110 i Stavanger og 20 i Sandnes
Hordaland: 154, hvorav 125 i Bergen
Buskerud: 84, hvorav 27 i Drammen og 18 i Kongsberg
Agder: 69, hvorav 29 i Kristiansand og 22 i Grimstad
Troms: 45, hvorav 39 i Tromsø
Vestfold og Telemark: 41
Møre og Romsdal: 38, hvorav 18 i Ålesund
Østfold: 35, hvorav 14 i Fredrikstad
Oppland og Hedmark: 34
Nordland: 20
Sogn og Fjordane: 14
Finnmark: 4

 

Hvilket tilbud kan jeg forvente når jeg ikke bor i Oslo-området?

Bor du i eller rundt Trondheim, Stavanger eller Bergen, kan du forvente et arrangement iblant, men ikke like ofte som i Oslo.

Ideelt sett ønsker vi å sette opp møter over hele landet, gjerne også på mindre steder. Men i praksis er vi avhengig av konkrete initiativ fra lokale medlemmer for å få det til. Hvis du har en konkret idé (f.eks. forslag til tema og spesifikke innledere, men også et helt enkelt meetup uten innledere), kan vi hjelpe til med det praktiske og økonomiske. Send oss forslag, så skal vi hjelpe etter beste evne.

Kan jeg ta med en venn?

Ja, inviter gjerne andre Tekna-medlemmer til å bli med i nettverket, og ta gjerne med venner på arrangementene (enten de er Tekna-medlemmer eller ikke).

Koster det noe?

Deltakelse i nettverket er inkludert i Tekna-medlemskapet. Frokost- og kveldsmøter i nettverkets regi er gratis eller kan ha en liten egenandel, mens andre big-data-arrangementer i Tekna-regi (først og fremst de større konferansene) kan ha deltakeravgift.

Forventes det noe av meg?

Nei, det er opp til deg om du vil delta aktivt eller bare se an tilbudene. Det er også opp til deg om du vil engasjere deg i å «drive» nettverket eller ikke.

Hvordan kan jeg bidra?

Gi oss beskjed under registreringen hva du ønsker å bidra med, og så kommer vi tilbake til deg. Du kan bidra med ideer, innspill og tilbakemeldinger, du kan dele kunnskapen din gjennom innledninger og paneldebatter, du kan hjelpe oss å arrangere møter, eller du kan bidra til å utforme og organisere helheten i tilbudet.

Hvordan er nettverket organisert?

Tekna Big Data er et nasjonalt faglig nettverk. Det drives av et styre i samarbeid med Teknas sekretariat. Styret, som består av frivillige medlemmer, er valgt av medlemmene. Nettverkets mandat og organisering er fastsatt i egne vedtekter.

Kan jeg delta anonymt?

Ja. Ingen utenfor nettverket får vite at du er med, og du kan også reservere deg mot at andre i nettverket får vite at du har meldt deg inn.

Har dere andre lignende nettverk?

Tekna har flere andre nettverk og faggrupper, blant annet Tekna Helse og teknologi og Faggruppe for Digital teknologi i Oslo avdeling. Vi har også nettverk innenfor en rekke andre fagområder. Hvis du ikke finner et tilbud som passer deg, bruk forslagskassen til å gi innspill om hva vi kan gjøre for deg.

 

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Send oss en forespørsel!

Sist oppdatert: 11. september 2019