Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Tekna ber Stortinget om å videreføre den skattefrie fordelen ved ansattes kjøp av aksjer. 
Tekna ber Stortinget om å snu i denne saken etter å ha fått reaksjoner fra sine tillitsvalgte.

Politisk

Vil videreføre skattefritt aksjekjøp

Publisert: 22. nov. 2021

Tekna ber Stortinget om å videreføre ordningen med skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer.

I regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022 foreslåes det å avvikle ordningen som gir en skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer i arbeidsgivers selskap. Tekna mener ordningen er viktig for at også vanlige ansatte kan være medeiere i sin egen arbeidsplass og ta del i kursutviklingen og utbytte.   

Reaksjoner

Foreningen har fått reaksjoner fra tillitsvalgte i en rekke norske virksomheter over hele landet. Dersom man fjerner skattefritaket, frykter de at mange ikke vil benytte seg av muligheten for å bli medeier i eget selskap. 

Tekna mener ordningen er viktig av flere grunner:  

  • Den gjør terskelen for å kjøpe seg inn i egen bedrift lavere. At ansatte er medeiere i egen virksomhet, øker motivasjonen og eierskap til egen arbeidshverdag.  
  • Ordningen gjør at også vanlige ansatte får en større del når verdiskapingen i selskapet skal fordeles – utover den fordelingen som skjer i lønnsoppgjøret.  
  • Forskning viser til flere positive effekter ved at ansatte er medeiere. Det slår positivt ut på produktivitet, innovasjon og omstilling i selskapet, og bedriftene får mer tillit til de ansatte gjennom mindre overvåking og kontroll i arbeidsprosessene.   

Tekna ser ikke at det er andre ordninger som sikrer medeierskap og fordeling i bedriftene.  Foreningen ber derfor Stortinget om å videreføre ordningen med skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer. 

Les brevet her 

Les også