Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lars Olav Grøvik på stortinget
Tekna-presidenten hadde flere innspill til transportkomiteen da han møtte på Stortinget

Aktuelt

Vil øke satsingen på bredbånd

Publisert: 2. nov. 2021

Økt tilskudd til bredbånd, infrastruktur tilpasset klimaendringer, og økt hydrogensatsing var budskapet da Tekna-president Lars Olav Grøvik møtte transportkomiteen i Stortinget.

Raskt bredbånd er en nødvendig infrastruktur for verdiskaping i distriktene. Tekna er skuffet over reduksjonen i tilskudd til bredbåndsutbygging i distriktene fra 264 til 204 millioner.

- Pandemien viste at det i 2020 var mogleg å auka løyvingane raskt, og utløyse større investeringar. Tekna meiner at tilskotet må aukast til 1 milliardar kroner årleg for å sikre raskt breiband i løpet av 2025, sa Grøvik i høyringa.

Infrastruktur tilpassa klimaendringar

Grøvik påpeker at den fysiske infrastrukturen vår må tilpasset et klima med mer flom, jord- og snøskred. Dette sliter på veg og bane.

- Ei klimatilpassa ferdselsåre er ei godt vedlikehalden ferdselsåre. Vi er difor bekymra når ein i budsjettet legg opp til ein auke i vedlikeholdsetterslepet på veg og bane. Den største utfordringa i arbeidet med klimatilpasning er små og sårbare fagmiljø. Fagmiljøer har vortne splitta opp gjennom reformer og omorganiseringar. Det tar lang tid å byggje opp eit velfungerande fagmiljø, men kort tid å riva det ned, sa han.

- Svak hydrogensatsing

100 millionar kroner til knutepunkt og leveransekjeder for kommersiell bruk av hydrogen i Norge retta mot maritim sektor er for lite, mener Tekna.

- Dei planlagde nasjonale knutepunkta må byggjas med overkapasitet i ein startfase og gje norsk leverandørindustri eit utstillingsvindauge i ein veksande internasjonal marknad for hydrogen, sa Grøvik.

Les Teknas innspill her

Les om flere høringer i Stortinget 

Les også