Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av to menn sitter ved bordet, snakker og se over dokumenter

Aktuelt

Teknas lønnsstatistikk 2020 

Oppdatert: 22. des. 2020

Annerledesåret 2020 er preget av ansvarlighet, og har ført til et moderat lønnsoppgjør for Teknas medlemmer, viser Teknas lønnsstatistikk. – Dette er ikke året for den store lønnsfesten. Samtidig er det viktig at de virksomhetene som leverer gode resultater belønner sine ansatte, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Koronapandemien har preget lønnsoppgjørene i Norge, og lønnsutviklingen har også vært moderat for mange av Teknas medlemmer. Utsettelser av forhandlinger i virksomhetene har medført at mange medlemmer ikke fikk landet årets oppgjør innen rapporteringsfristen for lønnsundersøkelsen 1. oktober. 

- Denne unntakssituasjonen gjør at årets statistikk gir spesielle utslag. Mange medlemmer og bedriftsgrupper har ennå ikke sluttført årets oppgjør, og andre har akseptert ingen eller lav lønnsutvikling på grunn av vanskelige tider i virksomhetene, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.
Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Hun reagerer samtidig på at det nå er mange brudd i forhandlingene i virksomheter som faktisk har levert gode resultater. 

- Våre medlemmer har vist ansvarlighet gjennom hele dette året. Det er derfor ikke akseptabelt at virksomheter som leverer godt og har gode resultater ikke belønner de ansatte tilstrekkelig, ved å gjemme seg bak koronausikkerheten. Det bryter med intensjonen bak lokale forhandlinger, sier hun. 

God begynnerlønn 

Lønnsstatistikken viser at begynnerlønnen for nyutdannete Tekna-medlemmer i privat sektor er på 556 908 kroner. I staten er begynnerlønnen nå 498 012 kroner, mens den i kommunal sektor er på 540 169 kroner. 

- Tallene viser at nyutdannete teknologer er ettertraktet i arbeidsmarkedet, også i et år som er meget spesielt. Mange virksomheter vet at det kommer en tid også etter pandemien. Nå er det viktig å sikre at kompetansen er på plass, slik at man er best mulig rustet når pandemien slipper taket, sier Randeberg.  

Mye usikkerhet 

For medlemsmassen totalt er snittlønnen 879 897 kroner i privat sektor, 682 588 kroner i staten, og 708 664 kroner i kommunene.   

- Det har i år vært moderate oppgjør. Årets statistikk preges også av manglende lønnsjusteringer for store grupper som forhandler på overtid. Mange unge er også kommet inn i statistikken, mens en rekke eldre med høy lønn har gått ut. Dette påvirker tallene i undersøkelsen, sier Randeberg,  

64 287 Tekna-medlemmer fikk tilsendt årets undersøkelse, og 37 275 svarte. Dette gir en svarprosent på 58 prosent.  

Låst hengelås

Hva tjener du i forhold til andre?

Lurer du på hvordan din lønn ligger an i forhold til andre på ditt nivå? 

Har du spørsmål om lønn? Vi hjelper deg!

Finn svar blant våre ofte stilte spørsmål og beste råd, for at du skal få lønnen du fortjener. 

Hør podkast om lønnsstatistikken 2020:

Les også