Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Line Henriette Holten

Aktuelt

Tekna vokser i rekordfart

Publisert: 20. mai 2022

Tekna er blant fagforeningene i landet med høyest vekst. Ved nyttår hadde fagforeningen 93 229 medlemmer, og vokste med hele 7,3 prosent fra 2020, viser tall fra SSB, som ble publisert 20. mai.

I flere år har Tekna hatt sterk medlemsvekst. Stadig flere teknologer, naturvitere og realister velger å organisere seg. Ved nyttår hadde foreningen 93 229 medlemmer, og 73 868 av disse var yrkesaktive, viser tall fra SSB.

- Dette viser at unge ser verdien i å organisere seg. Teknologi blir stadig viktigere, og flere velger å studere slike fagretninger. Ny teknologi har også endret måten vi må jobbe på og hvordan vi kommuniserer med medlemmer og eksterne, både som fagforening og faglig forening. Medlemmene forventer at vi tilpasser oss det samfunnet vi lever i, sier generalsekretær i Tekna Line Henriette Holten.

73 868 av medlemmene i Tekna er yrkesaktive medlemmer. Det gjør Tekna til den største fagforeningen i landet for yrkesaktive teknologer og realister.

De unge velger master

Line Henriette Holten mener en viktig årsak til den sterke veksten er at flere velger teknologi- og realfagsutdanning, og at flere velger å ta en mastergrad eller mer.

- Samfunnet og næringslivet etterspør teknologisk kompetanse, og vi forventer sterk rekruttering til disse fagområdene også i årene som kommer. I flere år har vi sett at stadig flere velger å ta en mastergrad, noe som gjenspeiler samfunnets behov for høy kompetanse. Den moderne organiserte arbeidstakeren har i stadig større grad høyere utdanning, sier Holten.

Tekna er den største fagforeningen i Akademikerne, og organiserer 38 prosent av medlemsmassen. Antallet organiserte i Akademikerne økte med 12 000 siste år. Dette er den største veksten blant alle hovedsammenslutningene i landet, viser SSB-tallene.

- Det er gledelig at antallet Akademikere øker, og viser at behovet for høy kompetanse i arbeidslivet øker. Men enda viktigere er det at antallet organiserte i landet også øker med 32 000 personer. Det er viktig for arbeidslivet og arbeidstakere at vi har en høy organisasjonsgrad i Norge. Nå ser det ut til at vi har stabilisert oss rundt 50 prosent av yrkesaktive, og målet må være en vekst i dette tallet i årene som kommer, sier hun.

Må være relevant

Holten mener det er viktig at fagforeningene er endringsvillige og tilpasser seg nye forventninger fra medlemmene.

- For Tekna har det vært viktig å ha det beste juridiske og faglige tilbudet til medlemmene. Vi har også blant landets beste bank- og forsikringstilbud. Samtidig slåss vi politisk for saker som påvirker samfunnsutviklingen og som angår våre medlemmer. Med kompetansen Teknas medlemmer har skal vi være med å oppnå FNs 17 bærekraftsmål, sier hun.

Holten understreker også behovet for sosiale og faglige møteplasser, og at fagforeningene spiller enn viktig rolle her.

- Dette blir enda viktigere i en tid der arbeidshverdagen for mange blir stadig mer fleksibel, og muligheten for hjemmekontor blir større for mange. Vi erfarte under pandemien at gode møteplasser fortsatt er viktig for våre medlemmer, sier hun.

Studentene kommer

Holten er også glad for at så mange studenter nå velger å organisere seg.

- Studentene bidrar til fornyelse ved å utfordre Tekna til å tilpasse seg fremtidens arbeidsmarked. Vi har nå over 14 000 studenter, og er blant de største studentorganisasjonene i landet, sier hun.

Hun forventer fortsatt vekst i Tekna, og tror høy kompetanse framover blir stadig viktigere.

- Skal vi som land og verden møte utfordringene vi står ovenfor innen helse, klima, energi og samferdsel blir våre medlemmer avgjørende. Dette skal Tekna være med å legge til rette for, sier Holten.

Les også