Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Milepæl: President Lars Olav Grøvik og generalsekretær Line Henriette Holten jubler over å ha passert 100 000 medlemmer.

Aktuelt

Rekordvekst – Tekna passerer 100 000 medlemmer

Publisert: 27. feb. 2023

Tekna opplever en rekordhøy medlemsvekst, og har nå passert 100 000 medlemmer. Bare på halvannet år har foreningen vokst med 10 000 medlemmer.

Tekna er landets største forening for høyt utdannede teknologer, realister og naturvitere. 27. februar passerte foreningen 100 000 medlemmer.

– Dette er en merkedag for Tekna. I august 2021 passerte vi 90 000 medlemmer, og allerede nå noterer vi medlem nummer 100 000. Dette er rekordvekst og viser at stadig flere ser verdien av å være organisert, sier Teknas president Lars Olav Grøvik.

Tekna er blant fagforeningene i landet med sterkest vekst, og siden årtusenskiftet har foreningen vokst med hele 65 000 medlemmer. Tekna er også den klart største fagforeningen i hovedorganisasjonen Akademikerne, og representerer nesten 40 prosent av medlemsmassen der.

– Medlemskap i fagforening sikrer støtte og innflytelse over egen jobbsituasjon. Høy organisasjonsgrad er dessuten nødvendig for å bevare måten vi organiserer arbeidslivet på i Norge. 100 000 medlemmer gir Tekna enda større endringskraft og forhandlingskraft, sier Grøvik.

Studenter og yrkesaktive

Blant Teknas medlemmer er i dag 78 prosent yrkesaktive. Dette er en høy andel sammenlignet med mange andre fagforeninger, og gjør Tekna til teknologi- og realfagsorganisasjonen i landet med flest yrkesaktive medlemmer. I tillegg har studentene nå passert 15 000 medlemmer, noe som gjør Tekna til en av organisasjonene med høyest andel studenter.

-  Vi jobber med å være relevante både for medlemmer og potensielle medlemmer, fra skolealder gjennom realfagstiltak og rekrutteringsarbeid, via studier og en lang yrkeskarriere, og til pensjonsalder. I hver periode har medlemmene egne behov og ønsker som vi jobber med å tilfredsstille, sier generalsekretær Line Henriette Holten.

– Høy organisasjonsgrad er nødvendig for å bevare måten vi organiserer arbeidslivet på i Norge.

Flere kvinner

Tekna skiftet i 2004 navn fra Norske Sivilingeniørers Forening til Tekna. Et av målene var å nå ut til flere høyere utdannede realister og naturvitere, som ikke nødvendigvis kjente seg igjen under merkelappen sivilingeniør.

- Med det nye navnet har flere utdanningsgrupper som for eksempel biologer, matematikere og meteorologer følt seg hjemme hos oss, så navnet har nok gjort at medlemspotensialet har økt, sier Grøvik.

Også den økende kvinneandelen kan være med å forklare den sterke veksten i Tekna.

- Tekna har hatt en jevn vekst av kvinnelige medlemmer i lang tid, og de siste årene har nesten halvparten av studentene i Tekna vært kvinner. Det er bra for Tekna og for norske virksomheter at teknologifagene rekrutterer de beste kandidatene, uavhengig av kjønn, sier Grøvik.

Må tilpasse oss endringer

Grøvik mener fagforeningene hele tiden må være skjerpet og endringsvillige for å kunne gi medlemmene merverdi av et medlemskap. 

– Vårt mål er å samle alle som har høyere utdanning innen teknologi og realfag hos oss. Da må vi være faglig relevante, ha det beste juridiske tilbudet, ha lokalavdelinger over hele landet med møteplasser og faglig innhold, de beste forsikringene og banktjenestene, samt gi støtte til medlemmene i lønns- og interessespørsmål. I tillegg skal vi være synlige og slåss for medlemmene i samfunnsdebatten, sier Grøvik.

Teknas president mener det er viktig å hele tiden lytte til hva som rører seg ute på arbeidsplassene, og se hvor skoen trykker for arbeidstakerne.

– Arbeidslivet utfordres hele tiden på spørsmål som retten til fast jobb, økt innleie, rettigheter ved nedbemanninger, og rett til overtid og likelønn. Samtidig ser kanskje yngre arbeidstakere noe annerledes på spørsmål rundt for eksempel arbeidstid og hjemmekontor. Her må vi hele tiden jobbe tett med våre tillitsvalgte slik at vi er relevante, samtidig som vi skal kjempe for arbeidstakernes rettigheter i et tøffere arbeidsliv, sier han.

Presidenten mener politikere og samfunnslivet i stadig større grad vektlegger Teknas innspill, og at det samfunnspolitiske engasjementet og synligheten også har bidratt til den sterke veksten.

– Vi ser at Tekna i stadig større grad er blitt en aktør som blir lyttet til, og at vi får gjennomslag for våre politiske innspill, enten det er innen forskning og utdanning, teknologi og omstilling, IKT eller viktige arbeidslivsspørsmål, sier han.

Tror på videre vekst

Grøvik mener utsiktene for videre vekst er god for Tekna.

– Norge står foran store omstillinger. Det er lite som tyder på at vi har nådd et metningspunkt for antallet teknologer, realister og naturvitere i Norge. Næringslivet skriker etter slik kompetanse, og utfordringen er å få utdannet nok kandidater innen teknisk- naturvitenskapelige fag, sier han

I 2024 fyller Tekna 150 år, noe som gjør det til en av de eldste profesjonsforeningene i landet.

- Det blir utrolig morsomt å gå inn i et jubileumsår med over 100 000 medlemmer. Våre medlemmer er avgjørende for at vi som samfunn skal kunne møte utfordringer innen klima og natur, helse, energi, IKT-sikkerhet og samferdsel framover, sier Grøvik.  

Les også