Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Tekna-president Lars Olav Grøvik er opptatt av bærekraft.

Politisk

Tekna vil ha skjerpede kompetansekrav for lærere

Publisert: 23. juni 2022

Tekna ønsker å øke kravet om fordypning i de såkalte basisfagene norsk, engelsk og matte. Regjeringens på sin side foreslår å fjerne kravene for lærere utdannet før 2014. - Det er å gå baklengs inn i fremtiden, sier president i Tekna Lars Olav Grøvik.

I et høringsinnspill til Kunnskapsdepartementet ber Tekna nå om at kompetansekravene til lærere på ungdomsskolen og videregående heller skjerpes enn svekkes.

- Det viktigste tiltaket for å øke kompetansen til lærere er å unngå varige unntak fra kompetansekrav for å undervise. Skolene må få heller få mulighet til å kvalifisere den ansatte gjennom tilbud om nødvendig videreutdanning. Gode og faglig kvalifiserte lærere øker elevenes læringsutbytte, sier president i Tekna Lars Olav Grøvik.

Tekna ønsker at lærere skal ha 60 relevante studiepoeng for å kunne undervise i et fag, og at de bør ha minst 90 studiepoeng for å undervise i studiespesialiserende programfag i vg2 og vg3.

- Dette er høye ambisjoner, men dessverre er vi foreløpig langt unna å oppnå dette, særlig for grunnskolelærerne, sier Grøvik.

Han mener det er svært uheldig at lærere kan undervise i et fag uten fagfordypning og at lovkravet om dette forslås fjernet for allmennlærere utdannet før 2014.

- Vi mener derfor regjeringen ikke må innføre unntak fra kravet om relevant kompetanse, men tvert imot forsterke kompetansehevende tiltak, sier han.

- Lovfest rett og plikt til etter- og videreutdanning

I sitt innspill ber Tekna også om at det lovfestes en rett og en plikt til etter- og videreutdanning av lærere.

- Dette må gjelde alle lærere, også for dem som oppfyller de lovpålagte kompetansekravene. Da må det følge nødvendige midler med en slik rett og plikt, mener Grøvik.

Tekna mener regjeringen gjør en feil når den nå gradvis avvikler lærerspesialistordningen.

- Denne ordningen har gitt dyktige og engasjerte lærere mulighet til en faglig fordypning, samtidig som den motiverer flere til å fortsette å jobbe i skolen. Vi trenger insentiver for å få lærer til å bli i skolen. Vi håper derfor regjeringen sørger for at ordningen kan leve videre i en eller annen form, sier Grøvik.

Les hele høringsinnspillet her

Les regjeringens forslag her.

Les også