Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Fagutvalgets Pernille Dørstad og styremedlem Sebastian Reidar Barriteau Siiri i Tekna Havbruk og Fiskehelse

Aktuelt

Tekna Havbruk og Fiskehelse beste faglige gruppering

Publisert: 21. feb. 2023

Tekna Havbruk og Fiskehelse ble på Teknas faglige årsmøte kåret til årets faglige gruppering 2022. –Havet er en av Teknas satsingsområder, og årets gruppe har levert sterke bidrag i samfunnsdebatten, sa styremedlem i Fagutvalget Pernille Dørstad.

Faggruppen Tekna Havbruk og Fiskehelse har i dag 2090 medlemmer, og representerer et av landets sterkeste faglige miljøer innen fiskeri og havbruk. Styremedlem Sebastian Reidar Barriteau Siiri mottok prisen på vegne av styret i fagruppen på Faglig årsmøte på Kløfta 10. februar.

I begrunnelsen skriver juryen at prisvinnerne har hatt et bredt tilbud av arrangementer og aktiviteter, og har levert flere bidrag med fokus på å sikre kvaliteten på vurderingene for sitt fagfelt i samfunnsdebatten.

– Gruppen har utført mer direkte politisk påvirkning opp mot sentrale departementale rådgivere. Den svært positive utviklingen i fagkonferansen arrangert av grupperingen med bærekraft som tydelig fokus har hatt god synlighet i både trykte og levende nyhetsmedier som en del av samfunnsdebatten. Aktivitetene har vært preget av samhandling med en rekke eksterne ressursgrupper, men også innad i organisasjonen Tekna, sa Pernille Dørstad på vegne  av Fagutvalget.

I løpet av 2022 leverte Tekna Havbruk og Fiskehelse blant annet innspill til stortingsmelding om dyrevelferd, innspill til forskriftsendring om bruk av legemidler til dyr, høringsinnspill om etablering av ny ordning for tildeling av tillatelser til miljøteknologiformål, og høringsforslag til forskrift om kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett. Gruppen har også bidratt med kronikker i media, blant annet knyttet til fiskehelse og dyrevelferd.

Les innlegget: Dårlig dyrevelferd kan svekke appetitten på norsk laks

Fiskehelserapport lanseres i mars

Neste store arrangement for faggruppen er Frisk fisk-konferansen 2023. Her lanseres fiskehelserapporten, som er Veterinærinstituttets årlige statusrapport for helse- og velferdssituasjonen for norsk oppdrettsfisk og villfisk bygget på offisiell statistikk, data fra Veterinærinstituttet og private laboratorier.

Rapporten inneholder også resultater fra en spørreundersøkelse blant fiskehelsepersonell og inspektører fra Mattilsynet, samt vurderinger av situasjonen, trender og risiko.

Sjekk her om du også er interessert i andre fag og nettverk i Tekna.

Les også