Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Fra møtet med Venstres stortingsgruppe.
Fra møtet med Venstres stortingsgruppe.

Tekna ga innspill til stortingspolitikere

Publisert: 8. mars 2022

Fleksibelt arbeidsliv sto på dagsordenen da Tekna for kort tid siden møtte Venstres stortingsgruppe.

Tekna-president Lars Olav Grøvik viste til at Tekna-medlemmene hadde klart å holde produktiviteten oppe på hjemmekontorene under pandemien. Han viste til at foreningen har gjennomført to hjemmekontorundersøkelser under periodene med pandemi, for å avdekke mulige effekter hjemmekontor kan ha på arbeidsvilkår, arbeidsmiljø, helse, samarbeid og ledelse. 

Overordnet har Teknas medlemmer hatt en positiv erfaring med hjemmekontor.  I den siste undersøkelsen som ble utført i slutten av 2020, oppga hele tre av fire teknologer at de ønsket et mer fleksibelt system knyttet til hjemmekontor, også etter pandemien. Tre av fire påpekte også at hjemmekontorordningene bør være basert på frivillighet.  Samtidig er det mange som forteller at de jobber mer, de arbeider til andre tider av døgnet og de sliter med å skille mellom arbeid og privatliv.

Tekna støtter økt bruk av hjemmekontor også etter pandemien, men det er viktig at vi nå holder tunga rett i munnen og at arbeidstakere får på plass skriftlige avtaler som sikrer rettigheter knyttet til blant annet arbeidstid, økonomi og sykdom ved arbeid hjemme, understreket Tekna-presidenten.

Frivillighet og fleksibilitet

Tekna er opptatt av at hjemmekontorløsninger må være basert på frivillighet.  Frivillige og gode fjernarbeidsløsninger innebærer god livsfasepolitikk.  I økende grad vil man nok se at frivillige hjemmekontor- og fjernarbeidsordninger vil bli sett på som et ansattgode som vil kunne være viktig for å rekruttere kompetanse. Allikevel ser vi at regelverket ikke er tilpasset den bruken av hjemmekontor som nå finner sted. Arbeidsgivere skal eksempelvis ikke se seg tjent med å kutte i kontorlokaler, slik at hjemmekontorløsningene i realiteten blir påtvungne.  Hjemmekontorforskriften må tilrettelegge og sikre at den enkeltes arbeidsvilkår også ved arbeid i hjemmet – samtidig må ikke en ny forskrift bli for komplisert, slik at den blir til hinder for praktisering av frivillige og praktisk gjennomførbare fjernarbeidsløsninger.

Mangelfullt regelverk

Tekna-presidenten pekte på en del mangler i regelverket. For det første så mener Tekna at arbeidstidsordningene skal være de samme enten man jobber hjemmefra eller i arbeidsgivers lokaler.  Gjeldende forskrift gir hjemmel til å avtale ganske radikale endringer i den enkeltes arbeidstidsordninger – spesielt når du arbeider hjemmefra, er vernet som ligger i arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler sentrale. Det fysiske arbeidsmiljøet må være forsvarlig så langt det lar seg gjøre også hjemme.  

Godt arbeidsmiljø

Det psykososiale arbeidsmiljø kan utfordres ved langvarig arbeid hjemme; arbeid hjemmefra kan være isolerende og ensomt.  Det må presiseres i forskriften at arbeidsgiver også har et tydelig ansvar for det psykososiale arbeidsmiljø. Det systematiske HMS-arbeidet må omfatte arbeid som utføres hjemmefra.  

Foreningen påpekte at Arbeidstilsynet må få tilsyn og påleggsmyndighet med forskriften også i tråd med teknologisk utvikling.  Tekna mener også arbeidsgivere må betale for utstyr som er nødvendig for et forsvarlig arbeidsmiljø i hjemmet. Dette må tydeliggjøres i nytt regelverk.

 

Les også