Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Screenshot of tekna.no in english
Forsiden til tekna.no på engelsk

Aktuelt

Satser mer på engelsk innhold

Tekst av Haakon Bruusgaard Publisert: 1. juni 2021

Tekna vokser i rekordfart. Ikke minst strømmer det stadig flere internasjonale medlemmer til foreningen. Nå jobbes det hardt for å videreutvikle de engelskspråklige nettsidene og få på plass mer engelsk innhold til fremmedspråklige medlemmer.

Read this article in English here

Denne våren passerte Tekna 88 000 medlemmer, og nesten fem prosent av de yrkesaktive har registrert engelsk som språk.

– Den største andelen av medlemmene våre jobber i privat sektor, og mange av disse har jobber som strekker seg over landegrensene, og har engelsk som arbeidsspråk. Da er det viktig å ha på plass et relevant og godt tilbud på engelsk, sier generalsekretær Line Henriette Holten i Tekna.

Line Henriette Holten
Line Henriette Holten, generalsekretær i Tekna

Tekna har de siste årene satt inn ressurser på å få på plass et bedre tilbud til engelskspråklige medlemmer. Dette gjelder både foreningens tilbud innen kurs, kompetanseutvikling og rådgivning, og ikke minst nettsidene, der stadig større andel av innholdet også tilbys på engelske sider.

Til høsten vil det bli iverksatt et analysearbeid som skal kartlegge engelskspråklige medlemmene ytterligere, for å sikre at vi treffer med relevant innhold og tilbud til denne gruppen.

Engelsk tilbud etterspurt av grunnorganisasjonen

– Grunnorganisasjonen i Tekna har vært klar på at vi må prioritere vårt tilbud til engelskspråklige, og det arbeidet er i full gang. De viktigste tilbudene og informasjonen er nå tilgjengelig på engelsk, og arbeidet med å videreutvikle dette tilbudet vil bli prioritert i framover, sier Holten.

Hun forteller at Tekna de siste årene har opplevd at andelen utlendinger som velger å organisere seg har økt.

– Det har tradisjonelt vært knyttet noe usikkerhet rundt det å være fagorganisert blant utlendinger i Norge. Ikke alle kjenner like godt til den norske samarbeidsmodellen, og hvordan vi organiserer arbeidslivet gjennom tett samarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og politikere. Vi ser at denne skepsisen til fagforeninger er i ferd med å forsvinne. Spesielt opplevde vi stor interesse fra fremmedspråklige under og etter oljekrisen, da behovet og verdien av en fagforening ble veldig synlig, sier Holten.

– Vi ønsker at engelske medlemmer skal oppleve seg som fullverdige medlemmer.

Den siste tiden har hundrevis av nettsider og artikler blitt oversatt til engelsk. Avdelingen for Arbeidsliv og juss holder stadig flere kurs og arrangementer på engelsk, og det samme gjelder kurs- og fagavdelingen. Tekna har også i større grad fått på plass engelske påmeldingsskjemaer og nyhetsbrev.

– Vi ønsker at engelske medlemmer skal oppleve seg som fullverdige medlemmer. Da må vi også ha på plass et fullverdig engelsktilbud. Det er ikke en forventning om at arbeidstakerne skal kunne norsk for å jobbe i Norge, og mange har engelsk som eneste jobbspråk. Behovet for relevant informasjon og støtte er stort, og kanskje spesielt stort i denne gruppen. Vi er ikke i mål med vårt tilbud, men arbeidet er kommet godt i gang, påpeker Holten.

Les også