- Vi vil ha stort behov for å skape flere nye arbeidsplasser i fremtiden., sier Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg.

Politisk

Revidert nasjonalbudsjett: Ber om 200 millioner til næringslivsforskning

11. mai 2021

Tekna mener regjeringen må øke budsjettet til forskning i næringslivet i revidert nasjonalbudsjett.

- Vi ser nå en rekordhøy interesse for innovasjonsprosjekter i norske bedrifter. Dette har vi etterlyst i lang tid, nå må den økte interessen følges opp med ekstra midler for å få til den omstillingen vi trenger, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Koronapandemien har medført en sterk økning i søknaden til Forskningsrådets innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN). Både forskning innen helse, energi, IKT og industri har hatt en markant økning, og ikke minst er søknadsøkningen stor blant små- og mellomstore bedrifter.

- Vi har i årevis klaget på den manglende interessen for forskning i næringslivet, og at bedriftene ikke tar sin del av forskningsansvaret i landet. Nå ser vi at interessen er enorm. Forskningsrådet renner over av søknader, og potten på 1,3 milliarder kroner for hele 2021 er i ferd med å tømmes allerede, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

I 2020 var budsjettet til IPN på 1,5 milliarder kroner, og denne økte til 1,8 milliarder kroner gjennom koronatiltakspakkene.

Må bruke revidert til å justere budsjettet

Randeberg mener politikerne nå må bruke revidert nasjonalbudsjett til å møte den enorme interessen vi har sett i bedriftene det siste året.

- Revidert skal brukes for å korrigere og justere for uvanlige endringer, og denne økte forskningsinteressen er nettopp en uvanlig endring, sier hun.

Tekna foreslår at regjeringen bevilger 200 millioner kroner ekstra til IPN i revidert for å møte den økte forskningsinteressen i næringslivet. - Vi vil ha stort behov for å skape flere nye arbeidsplasser i fremtiden. Denne forskningen bereder grunnen for dette. Vi må sørge for å smi nå mens jernet er varmt og mange vil bidra, sier Randeberg.

Hun påpeker også at mer forskning er avgjørende for våre ambisjoner innen grønn omstilling.

- Mer forskning og innovasjon er nødvendig for å skape ny teknologi, innovasjon og en grønn omstilling. Ikke minst har det siste året vist oss at forskningsbasert kunnskap er nødvendig for å skape positiv endring, sier hun.

​Om IPN:

  • Et innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) er et bedriftsledet prosjekt av forsknings- og utviklingsaktiviteter.
  • Ordningen skal redusere risiko med nødvendige FoU-investeringer hos bedrifter som skal utvikle nye eller forbedrede produkter og tjenester eller produksjonsprosesser.

Mer om Teknas reaksjoner på revidert nasjonalsbudsjett:

Forventer at studenters psykiske helse blir tatt på alvor

 

 

Les også

Relaterte kurs og arrangementer