Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lise Lyngsnes Randeberg
- Vi vil ha stort behov for å skape flere nye arbeidsplasser i fremtiden., sier Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg.

Politisk

Revidert nasjonalbudsjett: Ber om 200 millioner til næringslivsforskning

Publisert: 11. mai 2021

Tekna mener regjeringen må øke budsjettet til forskning i næringslivet i revidert nasjonalbudsjett.

- Vi ser nå en rekordhøy interesse for innovasjonsprosjekter i norske bedrifter. Dette har vi etterlyst i lang tid, nå må den økte interessen følges opp med ekstra midler for å få til den omstillingen vi trenger, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Koronapandemien har medført en sterk økning i søknaden til Forskningsrådets innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN). Både forskning innen helse, energi, IKT og industri har hatt en markant økning, og ikke minst er søknadsøkningen stor blant små- og mellomstore bedrifter.

- Vi har i årevis klaget på den manglende interessen for forskning i næringslivet, og at bedriftene ikke tar sin del av forskningsansvaret i landet. Nå ser vi at interessen er enorm. Forskningsrådet renner over av søknader, og potten på 1,3 milliarder kroner for hele 2021 er i ferd med å tømmes allerede, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

I 2020 var budsjettet til IPN på 1,5 milliarder kroner, og denne økte til 1,8 milliarder kroner gjennom koronatiltakspakkene.

Må bruke revidert til å justere budsjettet

Randeberg mener politikerne nå må bruke revidert nasjonalbudsjett til å møte den enorme interessen vi har sett i bedriftene det siste året.

- Revidert skal brukes for å korrigere og justere for uvanlige endringer, og denne økte forskningsinteressen er nettopp en uvanlig endring, sier hun.

Tekna foreslår at regjeringen bevilger 200 millioner kroner ekstra til IPN i revidert for å møte den økte forskningsinteressen i næringslivet. - Vi vil ha stort behov for å skape flere nye arbeidsplasser i fremtiden. Denne forskningen bereder grunnen for dette. Vi må sørge for å smi nå mens jernet er varmt og mange vil bidra, sier Randeberg.

Hun påpeker også at mer forskning er avgjørende for våre ambisjoner innen grønn omstilling.

- Mer forskning og innovasjon er nødvendig for å skape ny teknologi, innovasjon og en grønn omstilling. Ikke minst har det siste året vist oss at forskningsbasert kunnskap er nødvendig for å skape positiv endring, sier hun.

​Om IPN:

  • Et innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) er et bedriftsledet prosjekt av forsknings- og utviklingsaktiviteter.
  • Ordningen skal redusere risiko med nødvendige FoU-investeringer hos bedrifter som skal utvikle nye eller forbedrede produkter og tjenester eller produksjonsprosesser.

Mer om Teknas reaksjoner på revidert nasjonalbudsjett:

Forventer at studenters psykiske helse blir tatt på alvor

 

 

Les også