Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Marcus Steen Nitschke

Aktuelt

Krever flere studieplasser

Publisert: 25. juli 2022

Tekna-student mener antallet studieplasser innen IKT og teknologifag fortsatt er alt for lavt. – Tallene fra Samordna opptak viser at det fortsatt er alt for mange søkere per studieplass, sier studentleder i Tekna Marcus Steen Nitschke.

Opptakstallene fra Samordna opptak ble presentert mandag 25. juli, og tallene viser at antallet som får studietilbud innen teknologifag og IKT er marginalt ned fra 2021. Totalt for teknologifagene var det 3,4 prosent færre som fikk tilbud i år, sammenlignet med fjoråret. For IKT er tilbudstallet stabilt sammenlignet med fjoråret. I realfagene har antallet med tilbud falt med 7,9 prosent.

- Fortsatt er tilbudstallet over 2019, som var siste normalår før pandemien. Likevel mener vi det er alt for mange søkere per studieplass. At pandemiåret i fjor hadde spesielt høye søkertall, er ikke et argument for å redusere ambisjonene, sier Marcus Steen Nitschke, studentleder i Tekna, som organiserer 15 000 teknologi- og realfagstudenter.

Han trekker frem avanserte IKT-studier som et eksempel på et område der vi åpenbart trenger å utdanne flere folk.

- I en årrekke har næringslivet skreket etter mer IKT-kompetanse. Mange unge viser nå at de vil ta ansvar for digitaliseringen framover. Da er det viktig at kvalifiserte søkere ikke blir møtt med stengte dører ved lærerstedene til høsten. Utdanningskapasiteten må opp raskt, dersom vi skal klare å sikre oss nødvendig kompetanse for fremtiden, sier han.

Bekymret for realfagene

Studentlederen er også bekymret for den betydelige nedgangen av søkere med tilbud innen realfagene, på hele 7,9 prosent.

- Vi trenger flere studenter både innen teknologi og realfag, ikke færre. Dette er fagområder som skal sikre at vi løser utfordringer knyttet til klima, energi og helse også i årene som kommer.

Grunnleggende teknologisk og realfaglig kunnskap er nødvendig for en bærekraftig utvikling, sier Steen Nitschke.

Kvinneandelen øker

Både innen realfag, informasjonsteknologi og teknologi øker kvinneandelen i år, med henholdsvis 1, 9 prosent, 1,6 prosent og 1,4 prosent.

- Dette er gledelig. Vi har fortsatt alt for lav kvinneandel innen en rekke områder som IKT, men det er gledelig at tendensen er positiv.

Vi trenger de beste hodene uavhengig av kjønn, dersom vi skal nå ambisjonene våre, sier Steen Nitschke.

Les også