Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Marcus Steen Nitschke
utdanningskapasiteten opp og det bør skje nå, dersom vi skal klare å sikre oss nødvendig kompetanse for fremtiden, sier studentleder i Tekna

Aktuelt

Fortsatt skrikende behov for flere studieplasser innen avanserte IKT-studier

Publisert: 27. apr. 2022

På tross av at søknaden til IKT falt noe etter pandemiåret 2021, mener Tekna Student at gapet mellom antall søkere til IKT og planlagte studieplasser fortsatt er alt for stort, spesielt innen de avanserte IKT-studiene.

Søkertallene fra Samordna opptak ble lagt fram 27.april. Som ventet falt søkertallene etter fjorårets spesielle pandemi-år. 134 954 personer har søkt seg på universiteter og høgskoler i 2022, noe som er en nedgang på hele 12,4 prosent sammenlignet med i fjor. 

6786 har søkt på høyere utdanning innen informasjonsteknologi, mot 7238 i fjor. Dette er en nedgang på 6,2 prosent. Nedgangen er lavere enn den generelle nedgangen til høyere utdanning på 12,4 prosent fra i fjor, da pandemien sørget for rekordhøye søkertall.

Samtidig er planlagte studieplasser økt med 7,7 prosent til 2837 i år. Tekna Student forventer at regjeringen fortsetter den nødvendige opptrappingen av studieplasser innen IKT, og spesielt innen de mer avanserte IKT-studiene, som for eksempel programmering, informatikk og digital infrastruktur og cybersikkerhet.

Må ikke redusere ambisjonene

- På tross av en liten nedgang av førstegangssøkere, er det viktig at regjeringen nå satser videre med flere studieplasser. Pandemiåret i fjor hadde spesielt høye søkertall, og årets nedgang i søknader til IKT, er ikke et argument for å redusere ambisjonene, sier Marcus Steen Nitschke studentleder i Tekna,  som organiserer 14 000 teknologi- og realfagstudenter.

-  I en årrekke har næringslivet skreket etter mer IKT-kompetanse. Mange unge viser nå at de vil ta ansvar for digitaliseringen framover. Da er det viktig at kvalifiserte søkere ikke blir møtt med stengte dører ved lærerstedene til høsten, sier Steen Nitschke.

Gapet er stort

Nitschke påpeker at det er 2,4 førstevalgsøkere per studieplass, og at dette gapet fortsatt er for høyt.

- Et studium som cyberstudiene ved NTNU, som rekrutterer kandidater til et uttalt satsingsområdet for myndighetene, har hele 3,93 søkere per studieplass. Her kreves det åpenbart en videre opptrapping, sier Nitschke

Han mener forventningene om at Norge skal være ledende innen digitale tjenester er store, både fra befolkningen, bedriftene og politikerne.

- Vi vet at Norge er blant de beste i bruk av digital teknologi. Samtidig vet vi at næringslivet sliter med å rekruttere nok IKT-kompetanse, ikke minst fra de høyeste utdanningsgradene. Vi trenger mer ekspertkompetanse innen IKT. Da må utdanningskapasiteten opp og det bør skje nå, dersom vi skal klare å sikre oss nødvendig kompetanse for fremtiden, avslutter han.

 

Les også