Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lars Olav Grøvik og Elisbeth Haugsbø
Ny president og visepresident i Tekna

Aktuelt

Her er Teknas nye hovedstyre

Publisert: 22. juni 2021

– Dette er en flott gjeng som jeg virkelig gleder meg til å arbeide sammen med, sier den nyvalgte Tekna-presidenten Lars Olav Grøvik (60).

Han er fornøyd med sammensetningen av det nye Hovedstyret, med blandingen av erfaring og nytt blod, som kan se på utfordringene med friske øyne.

– Sammen med resten av organisasjonen skal vi i Hovedstyret fortsette det gode arbeidet som er gjort, og bygge videre på den posisjonen vi har oppnådd, sier han.

– Våre tillitsvalgte gjør en betydelig innsats på arbeidsplassen, og Tekna skal fortsatt være konstruktiv i partssamarbeidet. Men vi skal også være en partner som utfordrer og sørger for at vilkårene, medbestemmelsen og velferden ikke går i feil retning, understreker den nyvalgte Tekna-presidenten.

En uredd brobygger

Portrettfotografi av Lars Olav Grøvik
Lars Olav Grøvik er nyvalgt Tekna-president

Den nye Tekna-presidenten Lars Olav Grøvik, beskrives som en uredd brobygger med et bankende hjerte for Tekna. Han er samfunnsengasjert og opptatt av å sikre og bruke den norske modellen, gjennomføre det grønne skiftet, livslang læring og av å utvikle foreningens yngre medlemmer og tillitsvalgte. Gjennom flere år har han sittet som hovedtillitsvalgt for Tekna i Equinor, vært styremedlem i Tekna Privat og vært leder av Tekna Olje og Gass.

Av samarbeidspartnere beskrives han som kunnskapsrik og reflektert, og at han evner å se det store bildet i utfordringene Tekna og samfunnet forøvrig står overfor.

Han har erfaring fra tillitsvalgtarbeid i møter med tilsynsmyndigheter og har representert Tekna i høringer på Stortinget. Har også hatt andre styreverv i frivillige organisasjoner, og er tydelig og erfaren i media. Han er utdannet geolog fra Universitetet i Bergen, og jobber som Advisor Data Management hos Equinor i Bergen.

Elisabet Line Haugsbø (35)

Ny visepresident

Elisabet har flere års erfaring som tillitsvalgt, hvor hun blant annet har vært gjennom krevende prosesser som eierskifter og nedbemanninger.

Hun har hos sin nåværende arbeidsgiver C4IR Ocean vært med på å sette opp strategi, retning og interne prosesser i en start-up. Videre har hun stiftet Tekna-gruppe, og jobbet for at ledelsen skal se fagforeninger som en viktig lagspiller også for et selskap i tidlig fase.

Hun har vært medlem av Hovedstyret siden 2019, hvor hun beskrives som tydelig i sine tilbakemeldinger og med evne til å innta andre perspektiver i diskusjonene.

Elisabet er opptatt av det store bildet, og ikke minst hensikten med hva Tekna gjør. Elisabet er ekspert på datasikkerhet og beskrives som en fremragende foredragsholder. Hun har blant annet holdt foredrag i Oslo Spektrum under NHOs årskonferanse i 2019, og ble i både 2018 og 2019 kåret til en av landets 50 fremste teknologikvinner av Abelia og ODA-nettverket.

Elisabet er utdannet innenfor teknisk kybernetikk ved NTNU i tillegg til å ha en mini-MBA fra Probana Business School, og jobber som Director of Customer Success hos C4IR Ocean i Oslo.

Margrethe Esaiassen

Margrethe Esaiassen (56)

Tekna Tromsø avdeling (gjenvalgt)

Margrethe har vært medlem av Hovedstyret siden 2019, og har utmerket seg som en god lagspiller som får frem det beste i hver enkelt. 

Hun har siden 2017 også vært medlem av Universitetsstyret ved UiT - Norges arktiske universitet, og har hatt styreverv og styrelederverv i en rekke andre organisasjoner. Margrethe har gode refleksjoner og argumenter, og med sin øvrige styreerfaring bringer hun dermed med seg et friskt blikk på hovedstyrets arbeid.

Hun er utdannet utdannet sivilingeniør i kjemi fra NTNU og har doktorgrad innen  marin biokjemi fra UiT. Margrethe har lang erfaring fra instituttsektoren, og jobber i dag som professor ved UiT (Norges fiskerihøgskole), hvor hun har sjømatproduksjon som spesialfelt.

Marte_Nordhus

Marte Nordhus (41)

Tekna Trondheim avdeling (nyvalgt)

Marte har lang erfaring med å jobbe i grensen mellom fag og politikk, både som tillitsvalgt og som arbeidstaker. Hun har vært leder for Tekna-gruppa i Melhus kommune, styremedlem i Jernbaneverket og Jernbanedirektoratet, og har hatt to år i styret for Tekna Stat. Tidligere representant for Akademikerne ved iverksetting av Jernbanereformen, og tillitsvalgt i Jernbaneverket under omstillingsprosessen.

Marte har stor respekt for fagkunnskap, er ivrig etter å lære nye ting og opptatt av godt samarbeid og å få med seg alle mot målet. Hun er samfunnsengasjert, opptatt av rettferdighet og bærekraft, kjønnsperspektiv og Teknas samfunnsrolle.

Hun har stor arbeidskapasitet og har hatt styreverv i andre foreninger. Hun har samfunnsvitenskapelig Master of Science i geografi fra NTNU. Hun er seksjonsleder hos AFRY AS, og jobber med samferdsel og bærekraft. 

Tove Ringerike

Tove Ringerike (48)

Tekna Oslo avdeling (nyvalgt)

Tove har vært leder av Tekna Stat og hadde sete i Hovedstyret som leder av Lønns- og Interesseutvalget (LIU) i 2020. Hun har vært medlem av LIU siden 2015 og observatør for Tekna i Akademikerne Stat i 2018 og 2019. Tove har vært tillitsvalgt lokalt i flere ulike virksomheter siden 2008. 

Tove beskrives som strategisk dyktig og god til å formidle og debattere. Hun har god forståelse av andres oppfatninger, er opptatt av fakta og at alle skal bli hørt. Tove har vært tillitsvalgt lokalt siden 2008 og har siden 2016 vært leder av Tekna-gruppa i Helsedirektoratet.

Hun har doktorgrad innen cellebiologi fra UiO og har jobbet mye med oppsummert forskning, formidling og prioritering. Tove jobber i dag som seniorrådgiver hos Helsedirektoratet i Oslo.

Sigurd Vildåsen

Sigurd Vildåsen (33)

Tekna Gjøvik avdeling (nyvalgt)

Sigurd har blant annet vært leder av Tekna Ung i Tekna Trondheim avdeling, styremedlem i Trondheim avdeling, leder av Studentutvalget, styremedlem i etatsgruppen ved NTNU, medlem av kontrollkomiteen, og er nå leder av Fagutvalget. Han har dermed hatt sete i Hovedstyret i til sammen tre år,

Sigurd er sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU, og har en doktorgrad innen bedriftsstrategi og bærekraftig utvikling fra samme sted. Han er fagekspert innen sirkulærøkonomi og innovasjonsprosesser, og har internasjonal erfaring fra universiteter i Sveits og Nederland.

Han er forsker på SINTEF, og bor på Raufoss. I tillegg har han hatt verv og vært frivillig engasjert i over et dusin andre organisasjoner som International Sustainable Development Research Society, Ingeniører Uten Grenser, Global Compact Norge og Polyteknisk Forening.

Trond Wiberg

Trond Wiberg (49)

Tekna Oslo avdeling (nyvalgt)

Trond har vært hovedtillitsvalgt for Tekna og Akademikerne i Statens vegvesen, der han loset medlemmene igjennom regionreformen og var en tydelig stemme for fagkompetanse, i media og på Stortinget.

I Statens vegvesen har han hatt flere roller som blant annet konstituert seksjonssjef og senere som rådgiver for digitalisering med fokus på arbeidsprosesser, endringsledelse og det gode samspillet mellom fagsiden og IT-avdelingen.

I dag er han valgkomiteen Tekna Viken fylkeskommune. Han er spesialingeniør innen digitalisering i Viken fylkeskommune. Han har også flere styreverv på fritiden. Sivilingeniør fra Høgskolen i Narvik, master i ledelse fra BI.

I tillegg har lederne av Avdelingsutvalget, Fagutvalget, Studentutvalget og Lønns- og interesseutvalget sete i Hovedstyret, sammen med Teknas generalsekretær. 

Les også