Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Elisabet Haugsbø
Elisabet Haugsbø har vært visepresident de siste to årene.

Aktuelt

Elisabet Haugsbø innstilt som ny president i Tekna

Publisert: 13. apr. 2023

Teknas valgkomite innstiller Elisabet Haugsbø fra Trondheim som ny president. Valget gjøres på Teknas Representantskapsmøte 11. juni. Nåværende president Lars Olav Grøvik har meldt at han ikke stiller til gjenvalg.

Valgkomiteen har ansvar for å finne kandidater til de 20 øverste vervene i Tekna. Den har nå gitt sin innstilling om hvem de mener skal lede Tekna de neste to årene. Dette er verv i Hovedstyret, Kontrollkomiteen, R-møtets ledelse og Valgkomite for 2025.

Leder for valgkomiteen, Jan David Ytrehus, forklarer at grunnorganisasjonen ble oppfordret til å komme med sine innspill innen 12. desember i fjor.

– Her ble det gjort en veldig god jobb fra organisasjonen, og valgkomiteen fikk inn over 20 forslag på kandidater til Hovedstyret, og flere til de andre vervene. Vi har deretter gjennomført samtaler med foreslåtte kandidater, sier han.

– Tilbakemeldingene til Valgkomiteen understøtter at Elisabet Haugsbø har gjort en svært god jobb som visepresident de siste to årene. Hun har også bidratt til å sette Tekna ytterligere på kartet og er etterspurt i flere ulike medier, scener og debatter. Her har hun løftet flere av Teknas saker, bla om datasikkerhet, digital masseovervåking, kompetanse og kjønn og lønn. Valgkomiteen mener Elisabet Haugsbø har de beste forutsetninger for å bli en god president for Tekna, sier Ytrehus.

Alle kandidatene til Hovedstyret har solid bakgrunn og representerer ulike deler av Tekna. Samtidig har de ulik faglig bakgrunn og kommer fra forskjellige deler av landet. Valgkomiteen mener kandidatene vil kunne samarbeide godt, utgjøre en solid støtte til presidenten og være et godt styre for foreningen. 

– For å sikre kontinuitet over tid, må vi unngå store utskiftninger. Derfor er det viktig med jevnlig fornyelse og det er innstilt totalt tre nye kandidater denne gangen, sier Ytrehus.

Ytrehus takker Lars Olav Grøvik for den viktige jobben han har gjort i sin periode som president. 

Last ned alle innstillingene fra Representantskapets valgkomite 2023 som pdf

Disse kandidatene er innstilt til Teknas hovedstyre

Elisabet Line Haugsbø

Elisabet Line Haugsbø

Innstilt til ny president (gjenvalg til Hovedstyret)

Sittende visepresident og medlem av Hovedstyret siden 2019. Elisabet har frontet flere av Teknas saker, blant annet om datasikkerhet, digital masseovervåking, kompetanse, kjønn og lønn. Hun  beskrives som tydelig i sine kommunikasjon og har evne til å fremlegge andre perspektiver i diskusjonene.

Elisabet har flere års erfaring som tillitsvalgt, bla gjennom krevende prosesser med eierskifter og nedbemanninger. Hun har vært med på å stifte og lede Tekna-gruppen v/ Hub Ocean (Aker). 

Elisabet er opptatt av det store bildet, og ikke minst hensikten med Teknas rolle. Hun er ekspert på datasikkerhet og er en fremragende foredragsholder og debattant, konferansier og debattleder. Hun holdt foredrag i Oslo Spektrum under NHOs årskonferanse i 2019. I 2018, 2019 og 2023 ble hun kåret til en av landets 50 fremste teknologikvinner av Abelia og ODA.

Utdannet innenfor teknisk kybernetikk ved NTNU. Jobber som Chief Information Security Officer i Zebra Consulting.

Christoffer Hoen

Christopher Hoen

Innstilt til visepresident (ny)

Christopher er utdannet dr.ing i marine konstruksjoner og har lang erfaring fra Kongsberg Gruppen ASA (Maritime, Olje og gass KOGT), Seaflex, ABB, Norwegian Contractors og Sintef. Han er i teorien pensjonist, men aktiv skogbruker og selvstendig næringsdrivende. 

Han har vært aktiv som lokal tillitsvalgt blant annet i KOGT og Seaflex. 

Har vært sentral tillitsvalgt styremedlem og leder av Tekna Privat og Lønns og Interesseutvalget (LIU) gjennom oppturer og nedturer i norsk arbeidsliv.  

Var LIU-leder i Hovedstyret i to perioder (2017 og 2019). 

Christopher er klar og tydelig som tillitsvalgt og vet hva som trengs, når det trengs. Han er erfaren og flink til å støtte og løfte frem nye tillitsvalgte ledere i foreningen.

Margrethe Esaiassen

Margrethe Esaiassen

Innstilt til Hovedstyret (gjenvalg)

Margrethe har sittet to perioder i Hovedstyret og er kjent for å være en positiv, arbeidsom og frittalende pådriver i styret.

Fra Hovedstyret har hun også vært ekstern talsperson for flere saker relatert til kompetanse og UH-sektoren. 

Hun jobber til daglig som seniorforsker i Nofima og professor i sjømatproduksjon ved Norges fiskerihøgskole, UiT-Norges arktiske universitet

Hun har lang styreerfaring fra blant annet universitetsstyret ved UIT, i Tromsø travlag, Norsk Islandshestforening og en rekke andre organisasjoner.

Fritiden vies hest og hund.

Tove Ringerike

Tove Ringerike

Innstilt til Hovedstyret (gjenvalg)

Tove har lang erfaring som tillitsvalgt i Tekna, både lokalt og sentralt.  Hun har doktorgrad i cellebiologi fra UiO og jobber til daglig i Helsedirektoratet.

Hun har sittet en periode i Hovedstyret og har ledet arbeidet med revisjon av foreningspolitiske mål frem til R-23.

Fra 2014 til 2021 var hun styremedlem og leder av Tekna Stats styre og leder av LIU. Hun har vært sammenhengende lokal tillitsvalgt siden 2009 parallelt med sentrale verv.

Privat prøver hun å få med seg Teknas faglige og sosiale tilbud og er med i Tekna Biotek, Forskerne, Helse og Teknologi.

Sigurd Sagen Vildåsen

Sigurd Sagen Vildåsen

Innstilt til Hovedstyret (gjenvalg)

Sigurd jobber til daglig som seniorforsker ved Sintef. 

Han har doktorgrad i strategisk ledelse innen bærekraftig utvikling med  samfunnsvitenskap, industriell- og samfunnsøkonomi i bunn. 

Sigurd har vært sentral tillitsvalgt som leder av Studentutvalget, Tekna Ung, Fagutvalget og vært i Kontrollkomiteen. 

Han har hatt sete i Hovedstyret i 2011-2013 og 2020-2021 (SU og FU) og vært medlem av Hovedstyret i en periode. 

Sigurd var medlem i utvalg om sentrale tillitsvalgte (2011) og foreningspolitiske mål (2021). 

Han har erfaring som lokal tillitsvalgt ved Sintef Manufacturing og NTNU. 

Ved siden av sitt engasjement i Tekna, har han en lang rekke andre styreverv feks i Venstre, Ingeniører uten grenser, Polyteknisk Forening og Kreftforeningen. Han er også hobbymosjonerende, og engasjert onkel til 12 nevøer og nieser fra 2-26 år.

Emil Nygaard Nilsen

Emil Nygaard Nilsen

Innstilt til Hovedstyret (ny)

Utdannet master i teknologi, teknisk fysikk fra NTNU, INSA Toulouse, samt samfunnsøkonomi og rettsvitenskap i bunn fra UiO.

Jobber som dataanalytiker med IT-sikkerhet, informasjons- og tjenesteforvaltning hos Oslo kommune, 

Tidligere var han geofysiker hos CGG.

Han ledet Tekna Oslo avdeling fra 2018-2021, og har vært vara- eller styremedlem siden 2012.

Emil har også hatt sentrale verv som studentkontakt ved INSA Toulouse og medlem i styret i Tekna Privat.

Lang erfaring som lokal tillitsvalgt i både Oslo kommune og CGG. 

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne ved Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune. 

Frisk og engasjert debattant, alltid godt forberedt og dyktig tillitsvalgt som de fleste R-møtedelegater kjenner fra før.

Krister Nyløkken

Krister Nyløkken

Innstilt til Hovedstyret (ny)

Krister har master i humanfysiologi fra UIB og jobber til daglig ved Bristol-Myers Squibb. 

Han har lang erfaring i Tekna, blant annet med sentrale verv fra 2004. 

Krister er ordfører ved Representantskapsmøtet 2023 og kjenner Tekna svært godt. 

Han har vært studentkontakt, leder av SU, og ikke minst ledet Kontrollkomiteen.

Lokal tillitsvalgt ved Bristol-Myers Squibb.

Medlem av prosjektgruppen First Lego League i 2002.

Krister har vært ordstyrer en rekke ganger både på avdelingsledermøte, faglig årsmøte og i Bergen avdeling.

Privat er han opptatt av seiling, sykling og jakt.

Last ned CV for kandidatene innstilt til hovedstyret

Innstilt til Representantskapets kontrollkomite

 • Medlem: Steinar Høibråten, Oslo avdeling(Gjenvalg)
 • Medlem: Randi Toreskås Holta, Telemark avdeling (Gjenvalg)
 • Medlem: Dag Sverre Grønmyr, Molde avdeling (Ny)
 • Varamedlem: Mona Galåen, Telemark avdeling (Ny)

Last ned CV for kandidatene innstilt til Representantskapets kontrollkomite

Innstilt til Representantskapets ordfører og viseordfører

 • Ordfører: Kent Varmedal, Oslo avdeling (Ny)
 • Viseordfører: Inge Harkestad, Oslo avdeling (Ny)

Last ned CV for innstilte kandidater til ordfører og viseordfører

Innstilt til Representantskapets valgkomite for 2025

 • Medlem: Jan David Ytrehus, Trondheim avdeling (Gjenvalg)
 • Medlem: Elisabeth Drange, Oslo avdeling (Gjenvalg)
 • Medlem: Bernt Nilsen, Finnmark avdeling (Gjenvalg)
 • Medlem: Kim Allgot, Oslo avdeling (Gjenvalg)
 • Medlem: Line Leirvåg, Haugaland avdeling (Ny)
 • Medlem: Elisa Elmies, Oslo avdeling (Ny)
 • Medlem: Christoffer Vikebø Nesse, Bergen avdeling (Ny)

Last ned CV for innstilte kandidater til Valgkomiteen