Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Hånd holder iskrem på en idyllisk strand

Aktuelt

Her er reglene for når du kan ta ut ferie

Publisert: 8. juni 2022

Sommerferien nærmer seg, men stadig flere arbeidstakere ønsker å ta ut ferie utenfor de tradisjonelle sommermånedene. Opparbeidet ferie, dyre flybilletter og et mer fleksibelt arbeidsliv kan være blant årsakene. Men kan du egentlig bestemme selv når ferien skal avvikles?

Kari Tønnessen Nordli
Kari Tønnessen Nordli, advokat i Tekna gir deg dine rettigheter for når du kan og bør ta ut ferie.

- Tekna får mange spørsmål knyttet til tidspunkt for ferieavvikling. I utgangspunktet har arbeidsgiver stor innflytelse på når ferien din skal avvikles. Du kan selv som ansatt kreve at 18 virkedager avvikles i sommermånedene mellom 1. juni og 30. september. Men blir det ikke enighet rundt tidspunkt, kan arbeidsgiver fastsette tiden for ferieavvikling, sier advokat i Tekna Kari Tønnessen Nordli.

Hun understreker at arbeidsgiver likevel har plikt til å diskutere dette med deg i god tid, og at du som hovedregel har krav på to måneders varsel. Arbeidstakere over 60 år bestemmer selv når den ekstra ferieuken skal avvikles.

Arbeidsgiver kan også utsette ferien på grunn av uforutsette hendelser.

- Endringen kan bare gjennomføres når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av den uforutsette hendelsen vil medføre vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes vikar. Hvis arbeidsgiver ønsker å flytte ferien din, skal dette drøftes og du har krav på å få med deg en tillitsvalgt. Dersom du har merutgifter som følge av flytting av ferien kan du kreve disse utgiftene erstattet av arbeidsgiver, sier Nordli.

Sunn fornuft

Tekna-advokaten understreker at både arbeidstaker og arbeidsgiver er tjent med at det brukes sunn fornuft i diskusjoner om ferieavvikling.

- Hensynet til bedriftens drift bør og skal veie tyngst, men alle er tjent med å vise fleksibilitet og søke gode løsninger for alle. Fornøyde medarbeidere er gode medarbeidere, påpeker Nordli.

Unntak ved sykdom og foreldrepermisjon

Dersom du er syk under ferieavviklingen, kan ferien utsettes.

- Hvis du blir syk i ferien din, og dette kan dokumenteres med en legeerklæring, kan du kreve ny ferie. Kravet om dette må fremsettes så raskt som mulig etter at du er tilbake på jobb. Tidligere var det bare sykefravær på seks dager eller mer som kunne kreves utsatt, men etter lovendring som trådte i kraft 1. juli 2014, kan arbeidstaker kreve utsettelse av ferie ved sykefravær ned til én dag. Et slikt krav forutsetter at du har vært 100% arbeidsufør, sier Nordli.

Hun sier at dersom du blir syk før ferien begynner, kan du også kreve at ferien utsettes til senere på året.

- Et slikt kravet må dokumenteres med en legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag før ferien skulle begynt, sier hun.
Arbeidsgiver kan heller ikke, uten ditt samtykke, legge ferien i den tiden hvor du har betalt foreldrepermisjon.

- Du kan også kreve at allerede fastsatt ferie blir utsatt til permisjonen er over. Man kan likevel bli enige om dette, fordi mange finner det praktisk å skjøte på omsorgspermisjonen med ferie. Permisjonen blir da avbrutt mens du avvikler ferie, og begynner å løpe igjen når ferien er over, sier Nordli.

Les mer om dine rettigheter og rundt ferien 

 

 

Les også