Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Portrett av Lise Lyngsnes Randeberg

Aktuelt

Dramatiske permitteringssignaler fra tillitsvalgte – oljenæringen hardt rammet

Publisert: 5. mai 2020

Fem av ti bedrifter har iverksatt eller vurderer permitteringer eller nedbemanninger. Kombinasjonen av koronapandemi og oljeprisfall rammer oljenæringen spesielt.

I en undersøkelse Tekna har gjennomført blant sine tillitsvalgte i privat sektor, svarer 50 prosent at virksomhetene de jobber i har iverksatt eller vurderer permitteringer eller nedbemanninger. Dette er en økning på 9 prosent siden slutten av mars.

Oljesektoren er spesielt hardt rammet. Kombinasjonen koronapandemi og oljeprisfall slår hardt ut for næringen. 68 prosent av bedriftene i olje- og leverandørindustrien vurderer eller har allerede iverksatt permitteringer eller nedbemanninger, noe som er en økning på 8 prosent siden slutten av mars. For virksomheter med mer enn 100 ansatte er tallet hele 71 prosent.  

Dramatiske tall

– Dette er dramatiske tall. For oljenæringen er tallene på antall nedbemanninger og permitteringer allerede på nivå med forrige oljekrise. Utviklingen har skjedd på svært kort tid, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna.

Randeberg er bekymret over situasjonen.

– For olje- og leverandørindustrien, som fortsatt jobber med å restrukturere seg fra forrige krise, er dette meget alvorlig. Her har utslaget vært spesielt hardt, med sviktende markeder og fallende oljepris. Vi vet fra forrige krise at stopp i oljesektoren også skaper store ringvirkninger i resten av næringslivet, sier Randeberg.

Tekna-presidenten mener det nå er avgjørende å rigge seg for tiden etter krisen.

Etterspør tiltak

– Det er viktig at det settes i gang tiltak som har umiddelbar effekt på sysselsetting, innovasjon og verdiskaping. Samtidig bør tiltakene også innrettes slik at man sikrer langsiktige mål om å opprettholde konkurranseevnen til norske arbeidsplasser, eksportmuligheter, og å sikre de nødvendige klimakuttene som vi har forpliktet oss til, sier Randeberg.

Hun håper nå at regjeringen vil se på tiltak som kan bidra til å øke aktiviteten – både på kort og lang sikt.

– Vi må sikre fremdriften mot fullskala karbonfangst og -lagring (CCS). Vi har også et stort potensial for vindturbiner til havs. Vår sterke posisjon innen maritim og landbasert industri gir oss et unikt utgangspunkt for å ta en global lederrolle innen dette feltet. Til slutt er det viktig at vi bidrar til å opprettholde den sterke kompetansen og teknologioverføring vi har innen oljenæringen. Det er avgjørende at permitterte får gode muligheter til å studere og bidra til den fremtidige verdiskapingen, avslutter Randeberg.

Hovedfunn i undersøkelsen: 

50 prosent av virksomhetene har vurdert eller allerede iverksatt permitteringer eller nedbemanninger.  

Bransje

Ansatte

Spørsmål

Vurderes/lverksatt

Vurderes

Iverksatt

Totalt

Totalt

Permittering/Nedbemanning

50

16

34

Totalt

Totalt

Permittering

48

15

33

Totalt

Totalt

Nedbemanning

12

9

4

52 prosent av virksomhetene med mer enn 100 ansatte har vurdert eller allerede iverksatt permitteringer eller nedbemanninger.

Bransje Ansatte Spørsmål Vurderes/Iverksatt Vurderes Iverksatt
Totalt 100+ Permittering/Nedbemanning 52 17 36
Totalt 100+ Permittering 50 16 35
Totalt 100+ Nedbemanning 14 12 3

68 prosent av bedriftene i olje- og leverandørindustrien har vurdert eller allerede iverksatt permitteringer eller nedbemanninger.

Bransje Ansatte Spørsmål Vurderes/lverksatt Vurderes Iverksatt
Petroleum/engineering Totalt Permittering/Nedbemanning 68 21 47
Petroleum/engineering Totalt Permittering 63 19 43
Petroleum/engineering Totalt Nedbemanning 29 21 8

71 prosent av bedriftene i olje og leverandørindustrien med mer enn 100 ansatte har vurdert eller allerede iverksatt permitteringer eller nedbemanninger.

Bransje Ansatte Spørsmål Vurderes/lverksatt Vurderes Iverksatt
Petroleum/engineering 100+ Permittering/Nedbemanning 71 20 51
Petroleum/engineering 100+ Permittering 67 18 49
Petroleum/engineering 100+ Nedbemanning 33 31 2

 

Om undersøkelsen:  

  • 534 tillitsvalgte i virksomheter der Tekna har bedriftsgruppe er spurt.  
  • Utvalget representerer til sammen 25027medlemmer i privat sektor. 
  • Blant disse var det 72 tillitsvalgte fra petroleum/engineering som svarte, som representerer til sammen 9809 
  • 338 tillitsvalgte har svart, noe som gir en svarprosent på 63  
  • Undersøkelsen er utført mellom 21 og 23 april 2020. Samme undersøkelse ble kjørt 24. – 26. mars 2020.
  • Tekna har 83 000 medlemmer med mastergrad eller mer i teknologi eller realfag. 

Les også