Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Nærbilde av en brev med teksten varsel om permittering

Aktuelt

Dramatiske permitteringssignaler fra tillitsvalgte

Publisert: 1. apr. 2020

Fire av ti industribedrifter har iverksatt eller vurderer permitteringer eller nedbemanninger, viser tall fra fagforeningen Tekna. Kombinasjonen koronapandemi og oljeprisfall rammer oljenæringen spesielt hardt.

I en undersøkelse Tekna har gjennomført blant sine tillitsvalgte i privat sektor, svarer 41 prosent at virksomhetene de jobber i har iverksatt eller vurderer permitteringer eller nedbemanninger.

Korona og oljeprisfall har store konsekvenser for drift og økonomi i mange virksomheter hvor Tekna-medlemmer er ansatt, viser undersøkelsen.

58 prosent av de tillitsvalgte svarer at bedriften i stor, eller svært stor grad, er påvirket av koronapandemien og 25 prosent svarer at oljeprisfallet har stor eller svært stor påvirkning.

– Tallene er dramatiske. Alle deler av norsk næringsliv er rammet, og andelen arbeidstakere som permitteres er rekordstort. Antallet nye permitteringssaker er ventet å øke sterkt fram mot påske, sier president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg.

Oljesektoren hardt rammet

Oljesektoren er spesielt hardt rammet. Korona og oljeprisfall gir dobbelt trøbbel for næringen. 58 prosent av bedriftene i olje- og leverandørindustrien vurderer eller har allerede iverksatt permitteringer eller nedbemanninger. For virksomheter med mer enn 100 ansatte er tallet hele 62 prosent.

– For olje- og leverandørsektoren, som fortsatt jobber med å restrukturere seg fra forrige krise, er dette meget alvorlig. Her har utslaget vært spesielt hardt, med sviktende markeder og fallende oljepris. Vi vet fra forrige krise at stopp i oljesektoren skaper store ringvirkninger i resten av næringslivet, sier Randeberg.

Tekna-presidenten mener det nå er viktig å rigge seg for tiden etter krisen.

– Bedriftene har mye kompetanse det er vanskelig å erstatte.  Virksomhetene som er best forberedt når krisa slipper tak, vil være vinnere på lang sikt. Myndighetene må legge til rette for gode og smidige etter- og videreutdanningsordninger som gjør at de ansatte er best mulig rustet når arbeidsmarkedet normaliseres, sier Randeberg.

Respektere spillereglene  

Randeberg er opptatt av at samarbeidet mellom aktørene i arbeidslivet nå må være tett, og at spillereglene følges.

– Tett samarbeid mellom politikere, bedrifter og arbeidstakere er viktigere enn noen gang. Dette er den store testen for den norske samarbeidsmodellen. Tilbakemeldingene fra de tillitsvalgte er at samarbeidet har fungert godt i begynnelsen av krisen i de fleste virksomheter. Involvering av de ansatte er nødvendig for å gi legitimitet til beslutningene, slik at vi kommer oss minst mulig skadet gjennom krisen, sier Randeberg.  

Om undersøkelsen

  • 531 tillitsvalgte i virksomheter der Tekna har bedriftsgruppe er spurt. 
  • Utvalget representerer til sammen 24.994 medlemmer i privat sektor. Blant disse var det 62 tillitsvalgte fra Petroleum/engineering som svarte, og som representerer til sammen 10.034 medlemmer.
  • 338 tillitsvalgte har svart, noe som gir en svarprosent på 64 prosent. 
  • Undersøkelsen er utført mellom 25. og 26. mars.
  • Tekna har 82 000 medlemmer med mastergrad eller mer i teknologi eller realfag.

Bli medlem og få juridiske råd

Ikke stå alene i en usikker periode, bli medlem av Tekna og få svar på det du lurer på av våre jurister.

Les også