Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av en oljeplatform på havet
Dramatiske tall for oljenæringen viser en undersøkelse Tekna har gjort blant sine tillitsvalgte

Aktuelt

Flere nedbemannes i oljenæringen

Publisert: 3. juni 2020

Oljeprisfall og koronapandemien fortsetter å ramme oljesektoren hardt. Nå vurderer stadig flere bedrifter å nedbemanne.

I en spørreundersøkelse Tekna har gjennomført blant sine tillitsvalgte i privat sektor, svarer 45 prosent at virksomhetene de jobber i har iverksatt eller vurderer permitteringer eller nedbemanninger. De tilsvarende tallene for ansatte i oljenæringen er 69 prosent. Dette er en økning på 11 prosent siden mars.

Dramatiske tall

- Dette er dramatiske tall. For oljenæringen er tallene på nedbemanninger og permitteringer allerede på nivå med forrige oljekrise, og det har skjedd på svært kort tid, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna.

Randeberg er bekymret over utviklingen, og spesielt at flere bedrifter nå vurderer nedbemanninger.

- Vi ser at nedbemanningsaktiviteten øker, og 34 prosent av de tillitsvalgte i oljeindustrien rapporterer nå at det vurderes eller er iverksatt nedbemanninger. Situasjonen er derfor blitt mer alvorlig i sektoren siden april på tross av stigende oljepriser. Vi vet fra forrige krise at stopp i oljesektoren også skaper store ringvirkninger i resten av næringslivet, sier Randeberg.

Etterspør tiltak

- Det er viktig at det settes i gang tiltak som har umiddelbar effekt på sysselsetting, innovasjon og verdiskaping. Samtidig bør tiltakene også innrettes slik at man sikrer langsiktige mål om å opprettholde konkurranseevnen til norske arbeidsplasser, eksportmuligheter, og å sikre de nødvendige klimakuttene som vi har forpliktet oss til, sier Randeberg.

Hun håper nå at regjeringen vil se på tiltak som kan bidra til å øke aktiviteten – både på kort og lang sikt.

- Vi må sikre fremdriften mot fullskala karbonfangst og -lagring (CCS). Vi har også et stort potensial for vindturbiner til havs. Vår sterke posisjon innen maritim og landbasert industri gir oss et unikt utgangspunkt for å ta en global lederrolle innen dette feltet. Til slutt er det viktig at vi bidrar til å opprettholde den sterke kompetansen og teknologioverføring vi har innen oljenæringen. Det er avgjørende at permitterte og arbeidsledige får gode muligheter til å studere og bidra til den fremtidige verdiskapingen, avslutter Randeberg.

Les også