Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Det er klare regler for hvordan man skal forholde seg, dersom andre medarbeidere streiker

Aktuelt

Dette skal du gjøre når kollegaene streiker

Publisert: 17. apr. 2023

Hva gjør du dersom kollegaen er i streik? Kan du gå i møter? Hvilke oppgaver kan du utføre? Her er en sjekkliste for reglene ved streik, og hva medlemmer og tillitsvalgte bør vite.

Skal du komme på jobb som vanlig dersom kollegaene streiker?

– Ja, du skal komme på jobb som vanlig, men du skal bare gjøre oppgaver som du normalt utfører. Du skal ikke utføre oppgaver som til vanlig gjøres av de streikende, og du skal ikke utføre flere oppgaver enn vanlig.

Hva gjør jeg dersom arbeidsgiver kaller inn til møte mens en annen organisasjon er i streik?

 – Samarbeid og møter i henhold til tariffavtalen stilles i bero når en annen fagforening i bedriften er i streik.

Skal du gå i samarbeidsmøter med arbeidsgiver dersom en annen organisasjon på arbeidsplassen streiker?

– Ja, tillitsvalgte har plikt til å gå i møter de blir innkalt til, men i møtene bør de si at de av respekt for de streikende ikke synes det er greit å gjennomføre drøftinger og samarbeidsmøter når ikke alle partene er til stede.  Unntaket er HMS-saker og personalsaker som haster.

Kan noen ansatte utføre oppgavene til de streikende?

– Det er bare øverste leder og øverste personalsjef som kan utføre streikenes oppgaver.

Hva gjør du dersom du mottar betinget permitteringsvarsel?

– Mange medlemmer opplever at bedriften sender ut betinget permitteringsvarsel som følge av at det kan bli streik i frontfagsoppgjøret eller i virksomheten.

Et betinget, generelt permitteringsvarsel som bedrifter gir før streik, er ikke tilstrekkelig grunnlag for permittering. Dersom behovet for permittering som følge av streik oppstår må bedriften i tillegg sende ut et permitteringsvarsel til den enkelte ansatte som permitteres. I dette varselet skal det opplyses om hvorfor man permitteres (saklig grunnlag), og fra hvilket tidspunkt permitteringen gjelder. Dette varselet kan gis med kortere frist enn 14 dager (som ved vanlig permittering).

Les mer om betinget permitteringsvarsel

Les mer om sentrale forhandlinger og streik

 

Les også