Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Bildemontasj av Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og portrett av Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg
SKUFFET: Tekna-presidenten er skuffet over at regjeringen har utvidet permitteringsordningen.

Aktuelt

Skuffet over forlenget permitteringsperiode

Publisert: 14. aug. 2020

Tekna er skuffet over at regjeringen i går meldte at de vil utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker.

Regjeringen innfører også  en ny arbeidsgiverperiode på fem dager for dem som er permittert  i mer enn 30 uker. Tiltakene skal motvirke unødvendige oppsigelser. Tekna er skuffet over utvidelsen.  

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg mener utvidelsen vil bidra til å skjule arbeidsledigheten.

— Jo lengre permitteringen er, desto mer nærmer du deg en arbeidsledighetssituasjon. Vi mener det er bedre at folk kommer i gang og søker etter nye jobber, fremfor å gå permittert og vente på den gamle jobben som kanskje likevel ikke kommer tilbake, sier hun.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier følgende i en pressemelding fra regjeringen: 

– Vi varslet før sommeren at vi ville følge situasjonen i arbeidsmarkedet nøye, og komme tilbake i august med en vurdering av behovet for å utvide permitteringsperioden ytterligere. Selv om vi ser lyspunkter i deler av økonomien, er usikkerheten fortsatt så stor at vi nå velger å utvide permitteringsordningen fra 26 til 52 uker fra 1. november.

Samtidig som permitteringslengden utvides til 52 uker fra 1. november, går man tilbake til det normale regelverket der maksimal permitteringsperiode vurderes innenfor en 18 måneders periode.

– Ledigheten vil øke

Randeberg mener regjeringen med utvidelsen gjør arbeidsmarkedet en bjørnetjeneste og viser til Proposisjon 127 fra regjeringen. Her pekes det på undersøkelser som viser at overgangen til ordinær ledighet øker med permitteringsperiodens varighet.

– Permitteringer er et midlertidig tiltak. En utvidelse av den maksimale permitteringsperioden gjør at perioden som arbeidsledig vil øke utover det konjunkturene skulle tilsi. Dette kan bidra til en lavere sannsynlighet for at den permitterte returnerer til jobb, sier hun.

Regjeringen på sin side understreker hvor viktig det er å sikre at arbeidsgiver løpende vurderer hvor nødvendig det er å holde arbeidstakere permitterte. Virksomheter i vekst må få tilgang på nødvendig arbeidskraft. I tillegg foreslår regjeringen derfor en arbeidsgiverperiode II på fem dager etter 30 ukers permittering fra 1. januar 2021. Arbeidsgiverperiode II vil gjelde alle som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. januar.

 

Les også