Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lise Lyngsnes Randeberg
- Dagens ordning med 30 uker er allerede lang og omfattende, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg

Aktuelt

Ønsker ikke utvidelse av permitteringsperioden

Publisert: 16. juni 2020

Tekna går imot en utvidelse av permitteringsperioden utover 30 uker. - Det er uheldig for den enkelte arbeidstaker at permitteringsperioden blir ytterligere utvidet, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Randeberg mener en utvidelse, slik blant andre LO og NHO går inn for, vil bidra til å skjule arbeidsledigheten.

— Jo lengre permitteringen er, jo mer nærmer du deg en arbeidsledighetssituasjon. Vi mener det er bedre at folk kommer i gang og søker etter en nye jobber, fremfor å gå permittert og vente på den gamle jobben som kanskje likevel ikke kommer tilbake. Det er en psykisk belastning å være ledig for lenge, sier hun.

Randeberg mener de eksisterende reglene ivaretar behovene til de ansatte i dag.

- Dagens ordning med 30 uker er allerede lang og omfattende, sier hun.

Låser inn kompetanse

Randeberg er bekymret for at mange permitterte kan risikere å bli "låst inne" i en uavklart situasjon i påvente av nye oppdrag for bedriften.

- Kompetanse er ferskvare, og en slik langvarig situasjon kan føre til at den fremtidige verdien på arbeidsmarkedet blir dårligere enn om man var i arbeid. Dette er lite heldig for den enkelte og lite heldig for samfunnet, sier hun.

Ledigheten øker

Randeberg viser til Proposisjon 127 fra regjeringen som ble publisert nylig. Her pekes det på undersøkelser som viser at overgangen til ordinær ledighet øker med permitteringsperiodens varighet.

- Permitteringer er et midlertidig tiltak. En utvidelse av den maksimale permitteringsperioden gjør at perioden som arbeidsledig fort vil øke utover det konjunkturene skulle tilsi. Dette kan bidra til en lavere sannsynlighet for at den permitterte returnerer til jobb, sier hun.

 I perioden 2016–2018 var permitteringsordningen uformet slik at det inntraff en ny arbeidsgiverperiode for de som valgte å forlenge permitteringer utover 30 uker.

- Overgangen til arbeid økte når en nådde denne grensen. Skulle det bli en utvidelse av permitteringsperioden, bør regelverket innrettes på samme måte nå, slik at en eventuell utvidelse av fritak for lønnsplikt etter oktober, må kombineres med ytterligere arbeidsgiverfinansiering fra 26 uker.  Dette er også i tråd med anbefalingene til ekspertgruppen ledet av Steinar Holden, sier Randeberg.

 

 

Les også