Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Fra venstre Tekna-medlemmene Cathrine Kirkøen-Bere, Irene From, Elisabet Haugsbø, Anna Silyakova og Ida Rydland jubler for prisen.

Aktuelt

1 av 3 av landets fremste tech-kvinner er Tekna-medlemmer.

Publisert: 8. mars 2023

Norges 50 fremste teknologikvinner er i dag kåret. En av tre av vinnerne er medlemmer i Tekna.

Det er teknologiorganisasjonen Abelia og ODA-nettverket som hvert år siden 2016 har kåret Norges 50 fremste teknologikvinner på kvinnedagen. I år er hele 17 av de 50 kvinnene medlemmer i Tekna.

En av vinnerne på lista er Elisabet Haugsbø. Hun er plukket ut blant vinnerne for sitt arbeid i Zebra Consulting, der hun jobber som CISO og hjelper små og store bedrifter å jobbe strategisk og målrettet med IT sikkerhet. Hun er også visepresident i Tekna og brenner for at flere, unge som eldre, skal bli like glad i teknologi og realfag som hun selv er.

– Det er så utrolig stas å bli plukket ut blant vinnerne i kåringen til Abelia og Oda-nettverket. Arbeidet med å rekruttere flere flinke kvinner til teknologifagene er langt fra i mål, og mye arbeid gjenstår. For det er nettopp innen teknologifagene vi skal finne mange av løsningene på utfordringene innen blant annet klima og natur, energi, helse og samferdsel. Da må vi kunne rekruttere de beste, uavhengig av kjønn, sier Haugsbø.

Hun peker på at det er helt avgjørende å få flere, både kvinner og menn, til å velge teknologi- og realfag om samfunnet skal kunne løse utfordringene vi allerede står i.

Det er helt avgjørende å få flere, både kvinner og menn, til å velge teknologi- og realfag

– Arbeidslivet har allerede store udekkede behov innenfor ingeniør- og tekniske fag, det viser både NHOs kompetansebarometer som ble lagt fram 15. februar, og Teknas egen kompetanseundersøkelse fra høsten 2022.  

– Redder havet

Anna Silyakova var en av kvinnene som ble løftet fram som prisvinner. Hun jobber til daglig i HUB Ocean og er Tekna-medlem.

– Vi samler og aggregerer havdata, og er opptatt av at disse viktige dataene blir tilgjengeliggjort. Vi har både forskere, myndigheter og industri på oppdragslisten, sier hun.

Hun forteller at det var både moro og overraskende å komme på vinnerlista.

– Det var morsomt å bli trukket fram som rollemodell sammen med så  mange flinke kvinner. Det er også morsomt at så mange kvinner i helt ulike virksomheter og på ulike nivå trekkes frem, sier hun.

Dette mente også Saghar Asadi fra Inmeta Consulting. Hun er også medlem i Tekna.

– Det er en stor anerkjennelse å bli trukket fram i en slik sammenheng. I det daglige jobber jeg i et miljø der det er flertall menn, og det er helt fint, men ser vi på det i et samfunnsperspektiv er det selvsagt viktig med bredde i teknologibransjen. Ikke bare knyttet til kjønn, men også blant annet ved å sette sammen folk med ulik bakgrunn, sier hun.

Den eldste prisvinneren var professor og datapioner fra NTNU Ingeborg Sølvberg.

- Mitt råd til unge kvinner er at de bør  gjøre noe som er riktig, noe de har  lyst til,  og de må stå på, sier 83-åringen.

Ingeborg Sølvberg, Elisabet Haugsbø og Saghar Asani feirer prisen.

Mye positivt skjer

Haugsbø mener det har skjedd mye positivt de siste årene, men at det fortsatt er mye å gjøre på rekruttering innen mange fagområder.

– Det er for eksempel merkelig at vi ikke har klart å rekruttere flere kvinner til IKT-fagene. I dag er fire av fem som velger IKT-utdanning gutter. Vi trenger flere til å velge IKT, og da må vi kunne rekruttere fra begge kjønn, sier Haugsbø.

Les også: Oppfattes som naturlig med få kvinner i IKT-fagene

I Tekna er nå kvinneandelen 32,5 prosent, men blant de under 25 år er 45 prosent kvinner.

– Dette viser at utviklingen går i riktig retning, selv om det går litt tregt, sier Haugsbø.

Menn lager løsninger for menn

Administrerende direktør i Abelia, Øystein E. Søreide, mener kåringer som 50 beste tech-kvinner er et tiltak som kan løfte frem talenter og gode forbilder, og som kan bidra til at flere velger teknologiyrker - også utenfra den typiske rekrutteringspoolen. Han mener det også har en egenverdi i seg selv at kvinner utvikler teknologiske løsninger.

– Teknologi i seg selv er verken diskriminerende eller ensrettet, men dataene vi baserer oss på og måten vi setter sammen nye løsninger på, kan være det. Lages løsningene av menn, blir de også tilpasset menn. Det kan skape store utfordringer for mange brukere, sier Søreide. 

Han får støtte av Haugsbø.

– For å finne de beste hodene så må vi rekruttere fra befolkningen, og for å finne de beste løsningene må tech-teamet representere befolkningen. Da må vi rekruttere fra begge kjønn, sier hun.

Her er bilde av alle 50 prisvinnerne på tech-awards
Alle prisvinnerne ved Tech-Awards 2023 på scenen.

 

Les også