Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Tegninger av alger i grønn og lila farger
Algekonferansen viser at algekultivering er en næring med stort vekstpotensial, og det skjer en spennende utvikling på feltet i Norge.

-Alger er et ess i ermet

Publisert: 26. aug. 2020

-Alger er et ess i ermet. Når tradisjonelt landbruk er i ferd med å nå en grense samtidig som befolkningsveksten fortsetter, blir alger stadig mer interessant, sa Hans Kleivdal i sitt åpningsinnlegg på Algekonferansen 2020.

Entusiasmen hos foredragsholderne var merkbar på den heldigitaliserte konferansen, hvor alger ble løftet fram av mange som en stor mulighet for framtiden.

Kleivdal, som er konserndirektør miljø i Norce Norwegian Research Centre AS, ga en spennende presentasjon av Nasjonalt Algepilot Mongstad (NAM), som er et resultat av samarbeidet mellom forskningsmiljø og næring.

Radikale endringer

 -Radikale endringer kreves - vi trenger mer mat med minimalt klima- og miljøavtrykk, sa Kleivdal, som minnet om at lineære produksjonssystemer truer jordens bæreevne. -Sirkulærøkonomien blir en nødvendighet, og dette står høyt på den globale politiske agendaen, sa han. Kleivdal pekte på at produksjon av alger kan foregå svært intensivt, krever lite areal og ikke har behov for ferskvann. Innen 2050 må vi ha mat til å mette to milliarder flere mennesker, og her vil fiskeoppdrett spille en avgjørende rolle. Alger som innsatsfaktor til oppdrettsindustrien har et svært potensiale. -Klimanøytral omega 3 og protein er etterspurt, sa Kleivdal, som også viste til at algeproduksjon kan benytte avfallsstrømmer og forbruke CO2, og dermed bidra til å redusere lakseproduksjonens klimaavtrykk betydelig. -Produksjon av alger gjør at vi kan lage mat der det ikke har vært laget mat før, sa Kleivdal, som hadde stor tro på at alger kan bli viktig for oppdrettsnæringen.

Bærekraft

-Det grønne skiftet er over i en ny fase, sa Cecilie Staude fra BI i sitt foredrag om bærekraft som konkurransefortrinn. Høyskolelektoren stilte spørsmålstegn ved om ledelsen i mange virksomheter har tilstrekkelig innsikt i egen virksomhet og forretningsmodell til å forstå hvordan bærekraftmålene legger føringer på omstilling til grønn vekst. -Fremtidens forbrukere og arbeidstakere vil trekkes mot virksomheter som tar bærekraft på alvor. Den grønne veksten må høyere opp på den politiske agendaen, og bærekraft må integreres i hele verdikjeden i virksomheten, understreket hun.

Fra preik til vekst

Staude siterte sin kollega Per Espen Stoknes; næringslivet må gå fra grønt preik til grønn vekst. Hun viste til viktige elementer i innføringen av en grønn strategi, som å sette krav til leverandører og samarbeidspartnere, legge om egen drift i bærekraftig retning og velge kunder med potensial.

Algekonferansen viser at algekultivering er en næring med stort vekstpotensial, og det skjer en spennende utvikling på feltet i Norge. Det jobbes mye med de biologiske, politiske og teknologiske utfordringene som den norske algeindustrien står ovenfor i dag.

Se program for konferansen her

1

Les også