Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Reiseregning

Tekna godtgjør reiser etter statens satser. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

Har du medlemsnummer?
Jeg er ikke en robot:
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Generelle bestemmelser:

  • Tekna benytter statens satser – kjøregodtgjørelse kun skattefri del (kr 3,50 i 2018)
  • Det skal benyttes billigste reisemåte (ved valg av fly – inntil 45 min «ulempe»)
  • Kilometergodtgjørelse skal godkjennes av leder på forhånd – ut fra hensiktsmessighet og kostnad
  • Bonuspoeng som tillitsvalgte opptjener ved flyreise, hotellopphold eller andre utgifter på reise for Tekna, skal ikke benyttes privat etter 1.1.2019. Poengene kan benyttes på andre reiser til Tekna arrangement.
  • Ved møter skal det alltid vurderes om videokonferanse/telefonmøte kan benyttes istedenfor fysiske reiser
  • Det skal til enhver tid søkes å benytte billigste og hurtigste reisemåte
  • Møter/aktiviteter skal planlegges og gjennomføres slik at reiseutgifter minimeres og slik at kollektive transportmidler kan benyttes
  • Ved avvikling av møter, konferanser og lignende skal deltakerne oppfordres til og opplyses om kollektive transportmidler
  • Ved flyreiser skal Egencia selvbetjeningsportal (web) være foretrukket bestillingsmetode
  • Der det er nødvendig å benytte bil skal det oppfordres til og legges til rette for deling av transportmiddel. 

Statens reiseregulativ innland

Tillitsvalgtopplæring

Utgifter/tapt arbeidsfortjeneste

Tillitsvalgtkursene er et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold i forbindelse med tillitsvalgtkursene.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Bruk vår reiseregningsportal og dokumenter med lønnsslipp som viser trekket.

Reiseinformasjon

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, derfor ønsker vi at deltagerne er med på middag og overnatter om de har mulighet til det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten! 

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon samt oppholdsutgifter på hotellet for alle. OBS! Det den enkelte bestiller for egen regning betales direkte til hotellet før avreise.

EGEN BIL

Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

FLYBILLETTER

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ prosjektnummer.