Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 86 treff
 1. Vannkraft og vannmiljø

  desember kl. 12:00 Video: Vannkraft og vannmiljø Vannkraft og vannmiljø Hvordan sikre god økologisk ... behov for vannkraft? Vi tar for oss ulike miljøutfordringer knyttet til vannkraftproduksjon, og belyser...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 12. des. 2022 Streaming
 2. Behov for vannbehandling ved bruk av grunnvann til vannforsyning

  Video: Behov for vannbehandling ved bruk av grunnvann til vannforsyning Behov for vannbehandling ved bruk ... grunnvann til vannforsyning Norsk Vannforening inviterer til fagtreff om behov for vannbehandling ved bruk...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 13. feb. 2023 Streaming
 3. Klimatilpasning, vann og fornybare energikilder

  Forskerne Video: Klimatilpasning, vann og fornybare energikilder Klimatilpasning, vann og fornybare energikilder ... energikilder. Lars Løkeland Slåke fra Norges vassdrags og energidirektorat. Lars prater om hvordan NVE...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 28. sep. 2022 Streaming
 4. Tørke og betydning for vannforsyning

  12:00 Video: Tørke og betydning for vannforsyning Tørke og betydning for vannforsyning I dette fagtreffet ... og kan komme til å få i framtiden for norsk vannforsyning. Tema: Bio- og klima Et endret klima har de...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 17. okt. 2022 Streaming
 5. Verden under vann med Pia Ve Dahlen

  ...april kl. 18:00 Tekna Klima Video: Verden under vann Verden under vann med Pia Ve Dahlen Bli med Tekna Klima ... bok om akkurat det. Fra boka "Verden under vann": I Verden under vann kan du lese om de vakre, intelligente...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 19. apr. 2022 Streaming
 6. Trusler om radioaktiv forurensing av våre vannkilder

  ...radioaktiv forurensing av våre vannkilder Trusler om radioaktiv forurensing av våre vannkilder Som en følge av ... av om en atomhendelse vil kunne påvirke drikkevannskvaliteten og om eget vannverk har gode nok beredskapsplaner...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 12. sep. 2022 Streaming
 7. Storprosjekt for ny vannforsyning til Oslo

  Storprosjekt for ny vannforsyning til Oslo Hør om Oslo kommunes planer om en ny reservevannforsyning fra Holsfjorden ... kroner for å gi Oslo en ekstra vannkilde i tillegg til dagens vannforsyning fra Maridalsvannet. Prosjektet...

  Artikkel Tema: Bygg 23. mai 2022 Streaming
 8. Beskyttelse av råvannskilder for vannforsyning

  Beskyttelse av råvannskilder for vannforsyning Drikkevannsforskriften pålegger oss å beskytte råvannskilden ... fagtreff i regi av Norsk Vannforening Middle Det er flere ting som påvirker kvaliteten på vannet vi drikker,...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 6. des. 2021 Streaming
 9. Vannkraft og fornybar energi

  ...legges ut i ettertid. Video: Vannkraft og fornybar energi Vannkraft og fornybar energi For å takle utfordringene ... utvikling og innovasjon av vannkraftteknologi avgjørende. Hvordan kan vannkraft bidra til at mer fornybar...

  Artikkel Energibloggen 17. feb. 2021 Streaming
 10. Energieffektivisering – vann og avløp

  ...opptak fra fagtreff i Norsk vannforening Tove Rodahl Energieffektivisering – vann og avløp energieffektivisering ... energieffektivisering,fagtreff,fagtreff vannforeningen,norsk vannforening,video, Bio- og klimabloggen Hvordan jobber...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 12. nov. 2018 Streaming
 11. Grønn overvannshåndtering

  Olav Moen Grønn overvannshåndtering Klimaendringer stiller krav til bedre overvannshåndtering. Se miniseminar ... miniseminar om hvordan overvannshåndtering kan løses på en bærekraftig måte. blågrønn,grønn,grønne tak,grønne...

  Artikkel Byggbloggen 10. okt. 2017 Streaming
 12. Klimaendringene: er vannverkene forberedt?

  Tove Rodahl Klimaendringene: er vannverkene forberedt? Er vannverkene forberedt på klimaendringene? Hva ... fagtreff i Norsk Vannforening. drikkevann,fagtreff vannforeningen,klimaendringer,norsk vannforening,vann,vannforeningen...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 4. nov. 2019 Streaming
 13. Når bør drikkevannet kokes?

  Tove Rodahl Når bør drikkevannet kokes? Når bør drikkevannet kokes? Vannverkene håndterer dette ulikt ... fagtreff. drikkevann,fagtreff,fagtreff vannforeningen,norsk vannforening,vann,vannforeningen,video, Bio-...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 1. apr. 2019 Streaming
 14. Tørre somre: hva med drikkevann?

  Tove Rodahl Tørre somre: hva med drikkevann? Hvor robuste er vannverkene når det gjelder tørre somre ... vanningsforbud? Vannforeningen inviterer til fagtreff om tørre somre. drikkevann,fagtreff vannforeningen,norsk...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 25. feb. 2019 Streaming
 15. Helseeffekter ved nye materialer i vannforsyning

  I henhold til drikkevannsforskriften skal materialer som kommer i kontakt med drikkevann, ikke avgi stoffer ... stoffer som reduserer drikkevannskvaliteten. Det finnes allikevel ingen norsk godkjenningsordning for...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 4. des. 2017 Streaming
 16. Polymerer i vannbehandling – er det greit?

  Tove Rodahl Polymerer i vannbehandling – er det greit? Polymerer i vannbehandlingen - er det greit? Hvorfor ... farlig? Spør Norsk Vannforening i dette fagtreffet. Følg det på video. fagtreff vannforeningen,norsk vannforening...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 18. mars 2019 Streaming
 17. Cyanobakterier i norske drikkevannskilder

  Cyanobakterier i norske drikkevannskilder Relativt få råvannskilder for drikkevann i Norge har problemer ... aktuelle vannbehandlingsmetoder? Tema: Bio- og klima Cyanobakterier forekommer naturlig i overflatevann over...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 9. mai 2022 Streaming
 18. Biotilgjengelig fosfor for å bestemme grad av eutrofiering

  men fører til eutrofiering dersom det tilføres vann og vassdrag i for store mengder. Men det er ikke ... variasjonen kan hensyntas i vannforvaltning og overvåking. Fosfor tilføres vassdragene våre fra ulike kilder...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 5. juni 2023 Streaming
 19. Naturverdi

  Sendt direkte 11. november kl. 11:00 Tekna Biomangfold Tekna Bygg og anlegg Tekna Klima ... verdisetting av natur, begreper og modeller v/ Arild Vatn, Professor på NMBU Kartlegging av naturtyper v/Idunn...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 11. nov. 2022 Streaming
 20. Tiltak og virkemidler for å redusere forurensningen fra spredt avløp

  ...spredt avløp? Dette kan bidra til at vi får vannforekomster med gode vilkår for fortsatt biologisk mangfold ... Tema: Bio- og klima Norge er tilsluttet EUs vannrammedirektiv gjennom EØS-avtalen, og er forpliktet til...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 14. nov. 2022 Streaming
 21. Det digitale Norge – hvor sårbare er vi? Teknologidagen 2023

  Det digitale Norge – hvor sårbare er vi? Teknologidagen 2023 Truslene mot samfunnets ... bedrifters sårbarhet. Jon-Martin Storm, Norges vassdrags- og energidirektorat Jon-Martin snakker om viktigheten...

  Artikkel Tema: IKT 6. feb. 2023 Streaming
 22. Farlig badevann?

  Tove Rodahl Farlig badevann? Farlig badevann - vil klimaendringer gjøre det farlig å bade? Hva gjør vi ... Se fagtreff i vannforeningen. badevann,badevannskvalitet,bakterier,fagtreff vannforeningen,farlig å bade...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 27. mai 2019 Streaming
 23. Spennende og aktuelle betongprosjekter

  Sendt direkte 20. april kl. 14.00 Video: Spennende betongarbeider Spennende og aktuelle betongprosjekter ... Du hører blant annet: Skanska fortelle om ny vannforsyning i Oslo- Råvannstunnelen Veidekke fortelle om...

  Artikkel Tema: Bygg 20. apr. 2023 Streaming
 24. Nitrogenfjerning - kommer Norge haltende etter Europa?

  Sendt direkte 9. januar kl. 12:00 Video: Nitrogenfjerning - kommer Norge haltende etter Europa? Nitrogenfjerning ... arrangeres i regi av Norsk Vannforening. Se opptak fra flere fagtreff i regi av Norsk Vannforening.

  Artikkel Tema: Bio- og klima 9. jan. 2023 Streaming
 25. Hydrologi, flom og klimaendringer

  ...observasjoner av vannstand, til beregning av vannføring. Videre snakker han om de store variasjonene ... Holmqvist Erik Holmqvist er hydrolog ved seksjon for vannbalanse i NVE. Her har han jobbet siden 1999 med diverse...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 3. mai 2023 Streaming