Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 40 treff
 1. Tilstandsbasert vedlikehold – Predictive Maintenance – innen olje og gass

  – innen olje og gass Hvordan kan vedlikeholdsprosesser optimaliseres ved hjelp av stordata og maskinlæring ... Tilstandsbasert vedlikehold dreier seg om noe så enkelt – og vanskelig – som å vedlikeholde utstyr når det trengs

  Kurs Streaming 23. nov. kl. 17:00–18:30
 2. Skogens rolle i det grønne skiftet

  Bioenergi utgjør over halvparten av EUs fornybare energi, og omfanget vokser raskt. Omtrent 80 % av verdens bioenergi ... klimavennlig er det egentlig å hogge ned skogområder og brenne trematerialet til energiformål? Brenning av

  Kurs Streaming 14. okt. kl. 18:00–19:00
 3. «Den nye oljen»

  Tove Rodahl «Den nye oljen» Hva skal vi leve av etter oljen? Hva blir "den nye oljen"? Følg paneldebatt ... paneldebatt med Tekna Olje og gass, Tekna Klima og "Den nye oljen" - streaming: CCS,Den nye oljen,miljøhovedstad...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 4. mars 2019 Streaming
 4. Norge som energinasjon: Hydrogen

  energinasjon, med fokus på EU's hydrogenssatsning og Norges rolle. Norge kan spille en sentral rolle i ... framtidens energimarked. Som gasseksportør, Europas fornybarbatteri og en grønn energinasjon. Sammen

  Kurs Streaming 22. okt. kl. 10:00–11:30
 5. Seminar om klimaendringer

  Klima,Tekna Olje og gass,video, Bio- og klimabloggen 13. februar inviterte Tekna Olje og gass og Tekna Klima ... Institutt og Drivkraft Norge, som er bransjeforening for selskaper som selger drivstoff og energi. Vi...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 13. feb. 2020 Streaming
 6. Hywind

  ...faggruppene Tekna Klima, Tekna Olje og gass, og Norsk Industri Flytende havvind og Hywind Tampen Hywind Tampen ... Tampen har blitt godkjent av myndighetene, og blir verdens største og Norges første flytende havvindpark. Se...

  Artikkel Energibloggen 6. mai 2020 Streaming
 7. Norsk leverandørindustri

  Norsk leverandørindustri har blitt konkurransedyktig? Og hva vil skje fremover? Det inngår et bredt spekter ... for å tilfredsstille den tradisjonelle olje- og gass-bransjen. De siste turbulente årene har medført...

  Artikkel Energibloggen 19. sep. 2018 Streaming
 8. Kan vi stole på oppdragsforskning?

  Hvordan kan vi sikre oss at forskningen blir ansvarlig og etisk når den finansieres av næringsinteresser? Tove ... ansvarlig og etisk når den finansieres av næringsinteresser? Med fokus i næringene havbruk, olje og gass og...

  Artikkel Forskningsbloggen 20. aug. 2018 Streaming
 9. Energy Transition Outlook

  ...knyttet til både fornybar og fossil energi. De kan derfor levere uavhengige og objektive prognoser for ... 2017 ser på prognosene til fornybar energi og olje og gass frem mot 2050, i tillegg til de maritime konsekvensene...

  Artikkel Energibloggen 11. apr. 2018 Streaming
 10. Realitetsorientering: seniortanker om energi

  ...forventninger om hvor stor andel fornybar energi som sol og vind kan ha i morgendagens energimiks, mener noen ... energi og det eksisterer mange naive forventninger om hvor stor andel fornybar energi som sol og vind kan...

  Artikkel Energibloggen 14. feb. 2018 Streaming
 11. Hydrogen som energikilde

  ...elektrolysefirma og kan tilby billig fornybar hydrogen for både biler, tyngre kjøretøy og skip. Selskapet ... hydrogenproduksjonsanlegg for industri og energiformål, hydrogenstasjoner for transportsektoren og lagringsløsninger for...

  Artikkel Energibloggen 14. mars 2018 Streaming
 12. Naturlige kuldemedier

  Naturlige kuldemedier som ammoniakk, karbondioksyd og hydrokarboner er miljøvennlige alternativer til de ... kuldemediene som er ozonreduserende (KFK og HKFK) og sterke drivhusgasser (HFK). Tove Rodahl Naturlige kuldemedier...

  Artikkel Energibloggen 13. feb. 2018 Streaming
 13. Lærekraftig utvikling: kompetanseløft og livslang læring

  ...kompetanseløft og livslang læring Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne ... Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne heter utredningen (NOU 2019:12) som...

  Artikkel Ledelsesbloggen 26. juni 2019 Streaming
 14. Brannfarlige kuldemedier

  ...vesentlig andel. Disse har nemlig lav drivhuseffekt og slike anlegg kan tilby høye energivirkningsgrader ... nettverk og arrangementer Tekna tilbyr innen fagområdet Energi og klima eller olje og gass.

  Artikkel Energibloggen 29. mai 2018 Streaming
 15. Politisk industridebatt: Hva skal vi lage nå?

  ...i Nordsjøen. Det har gjort Norge til et rikt land og vi har skapt industri i verdensklasse. Det grunnleggende ... i Nordsjøen. Det har gjort Norge til et rikt land og vi har skapt industri i verdensklasse. Det grunnleggende...

  Artikkel Ledelsesbloggen 16. aug. 2016 Streaming
 16. Effektivisering innen bygg og anlegg

  Tove Rodahl Effektivisering innen bygg og anlegg Hvorfor sakker bygningsbransjen akterut i forhold til ... digitalisering,effektivisering,produktivitet,Tekna Bygg og anlegg,video, Byggbloggen Hvorfor sakker bygningsbransjen...

  Artikkel Byggbloggen 18. okt. 2018 Streaming
 17. Bioteknologi – for fremtiden

  ...på Litteraturhuset idag 3. juni kl. 17-19. Tekna og Polyteknisk forening er arrangører. Tove Rodahl Bioteknologi ... Biotek,valgkamp,video, Bio- og klimabloggen Den 03. juni inviterte Tekna Biotek og Polyteknisk forening til...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 4. juni 2013 Streaming
 18. Norges rolle i fremtidens globale energiindustri

  ...ekspertise for å delta i det som skjer i rask fart, nå! Og vi må tenke nytt i overgangen fra fossil til fornybar ... energi. Offshore-kompetansen vår må videreutvikles og utnyttes i fornybarsatsingen, som for eksempel havvind...

  Artikkel Energibloggen 18. apr. 2018 Streaming
 19. Et kritisk blikk på Parisavtalen

  økonomiske aspektet, tekniske forutsetninger, plassbehov og utfordringer ved materialbruk begrenser veksten av ... video, Energibloggen Parisavtalen – mål, virkemidler og illusjoner Øystein Noreng, statsviter med doktorgrad...

  Artikkel Energibloggen 5. feb. 2018 Streaming
 20. Klima og energi

  Tor Børre Mosland Klima og energi Videooverført fagdag om klimatilpasning og energieffektivisering tar ... klimaendring og ekstremvær. energi,energieffektivisering,fagdag,Faggruppen for Bygg og Anlegg,FBA,FNs...

  Artikkel Byggbloggen 14. feb. 2013 Streaming
 21. Effekter av nullutslippsbygg og lokal strømproduksjon i kraftnettet

  ...nok fornybar energi til å kompensere for klimagassutslippene over hele bygningens levetid. Byggene er ... koblet til kraftnettet som såkalte Plusskunder, og kjøper og selger strøm etter behov – ulike perioder gjennom...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 8. mars 2017 Streaming
 22. Klimastrategi for Oslo

  ...hadde satt seg som mål å halvere klimagassutslippene innen 2020, og omtrent eliminere utslippene innen ... brorparten av klimagassutslippene. Men alle sektorer må bidra om målet skal nås. Klima- og … Hans Borchsenius...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 15. nov. 2017 Streaming
 23. Stormøte om bærekraft

  Tove Rodahl Stormøte om bærekraft bærekraft, Bio- og klimabloggen Bærekraft – fordi det lønner seg! Det ... regi av Tekna, Econa, Samfunnsviterne, Naturviterne og ODA-nettverket. Det sentrale spørsmålet for arrangementet...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 18. okt. 2018 Streaming
 24. Oslo miljøhovedstad 2019

  2019 Oslo er kåret til miljøhovedstaden i 2019 - og Tekna er med på laget. Tekna bidrar med en rekke ... nett. CCS,karbonfangst,oslo miljøhovedstad, Bio- og klimabloggen Hva er Teknas bidrag? Tekna er én av...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 31. mai 2019 Streaming
 25. Kuldemedier

  ...bestemt om HFO kuldemedier og om elektronisk deklarering ved innlevering av kjølegass. Her er det nye myndighetskrav ... Temaene var HFO kuldemedier og elektronisk deklarering ved innlevering av kjølegass. Her gjelder det nye myndighetskrav...

  Artikkel Energibloggen 20. apr. 2016 Streaming