Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 160 treff
 1. Elbiler i et livsløpsperspektiv

  ...utslippene? Er elbiler bedre for klima og miljø sammenlignet med bensin- og dieselbiler? Med bruk av livsløpsperspektivet ... man finne svar på disse spørsmålene. Bio- og klimabloggen Elbiler omtales ofte som «nullutslippsbiler»...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 29. sep. 2021 Streaming
 2. Satellittovervåking av regnskogen

  Fliflet fra Klima- og miljødepartementet. klimaovervåking, satellittovervåking, regnskog Bio- og klimabloggen ... klimabloggen På klimatoppmøtet i Paris i 2015 ble verdenslederne enige om å begrense den globale oppvarmingen...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 15. sep. 2021 Streaming
 3. Elbiler fra et livsløpsperspektiv

  utslippene? Er elbiler bedre for klima og miljø sammenlignet med bensin- og dieselbiler? Med bruk av livsløpsperspektivet ... likevel utslipp og miljøbelastninger knyttet til strømmen som lader batteriet, produksjon og sluttbehandling

  Kurs Streaming 29. sep. kl. 18:00–19:30
 4. Torskeoppdrett

  Tekna Havbruk og Fiskehelse Torskeoppdrett Hvordan står det egentlig til med norsk torskeoppdrett i dag ... fungerer torsk i oppdrett og hvordan står det til med fiskehelse og fiskevelferden? Og kan norsk torskeoppdrett...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 13. sep. 2021 Streaming
 5. Naturmangfold og stordata

  Naturmangfold og stordata Hvordan overvåker vi naturmangfoldet i Norge? Hvilke metoder og teknologier brukes ... brukes for å samle inn, analysere og visualisere stordata fra miljøet? I dette seminar forteller forskere

  Kurs Streaming 30. sep. kl. 11:00–12:00
 6. Ressurser i avløp

  ...politisk hold både i EU og nasjonalt. Grunnen er et ønske om å redusere utslipp og fordi de mineralske kildene ... landbruket, som fosfor, kalium, sink og svovel, er begrenset. Bio- og klimabloggen Middle Men avløp inneholder...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 25. aug. 2021 Streaming
 7. Klimadebatt 2021

  Tekna Klima Stor politisk klimadebatt Hvordan kan teknologer og naturvitere bidra til å nå klimamålene ... om energi- og materialbruk, i en mer klimavennlig retning for ulike sektorer i Norge? Og hvordan tilpasser...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 24. aug. 2021 Streaming
 8. Kuldemedier - hvorfor så vanskelig?

  Leif Småland Tekna Klima Tekna Bygg og anlegg Multiconsult Kuldemedier - hvorfor så vanskelig? Det stilles ... På 1990- og 2000-tallet var fokusområdet å redusere nedbrytning av ozonlaget. På 2010- og 2020-tallet...

  Artikkel Energibloggen 30. juni 2021 Streaming
 9. Status for norske havvind-muligheter

  ...annet står at fra og med 2030 må det hvert eneste år bygges ut 630 GW med ny solkraft og 390 GW med vindkraft ... kunne bygge ut havvind i større skala på norsk sokkel og - konkurransekraft i det internasjonale markedet...

  Artikkel Energibloggen 24. juni 2021 Streaming
 10. Karrierekveld med Tekna Biotek

  ...dit de er i dag og få med deg karrieretips og inspirasjon samtidig. Bio- og klimabloggen Hva kan man egentlig ... medlemmer fortelle om sin karrierevei fra studier og fram til i dag. Korte foredrag om ulike karriereveier...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 17. juni 2021 Streaming
 11. Karriere i havbruksbransjen

  ...fiskehelsebiologer og havbrukskandidater til bioteknologer, marinbiologer, rene teknologer og økonomer. La ... havbruk Bio- og klimabloggen Havbruksbransjen er en av Norges viktigste inntektskilder og gir mange arbeidsplasser...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 17. juni 2021 Streaming
 12. Bio- og genteknologi i matproduksjon

  Bio- og genteknologi i matproduksjon Genteknologi som pådriver for det grønne skiftet. Hvordan forskning ... forskning og utvikling innen dyre- og planteavl kan bidra til bærekraftig mat- og fôrproduksjon. Bio- og klimabloggen...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 9. juni 2021 Streaming
 13. Biomangfold i byplanleggingen

  ...byplanleggingen Case: Oslofjorden oslofjorden Bio- og klimabloggen Dette er andre gangen Tekna arrangerer Biomangfold ... biomangfoldet blir truet og ødelagt av stor menneskelig aktivitet, utbygging og avrenning fra byen. Hvordan...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 2. juni 2021 Streaming
 14. Ultra lavkarbon-materialer i byggebransjen

  ...byggebransjen Få en introduksjon til effektive og moderne byggematerialer og teknikker, som i dag ikke brukes i særlig ... byggebransje. Ultra lavkarbon-materialer, mineral-og biogene byggematerialer, biogene byggematerialer...

  Artikkel Byggbloggen 1. juni 2021 Streaming
 15. Kan kjernekraft bidra til å løse klimakrisen?

  ...april kl. 18:30 Kan kjernekraft bidra til å løse klimakrisen? For å kunne opprettholde vår levestandard, samtidig ... faser ut energikilder med høye klimagassutslipp, trenger verden alternative og nye energikilder. Kjernekraft...

  Artikkel Energibloggen 29. apr. 2021 Streaming
 16. Karbonfangstens rolle i det grønne skiftet

  ...transport og lagring så viktig, og hva er karbonfangst egentlig? karbonfangst, karbonlagring, Bio- og klimabloggen ... de vil støtte gjennomføring av fangst, transport og lagring av CO2 i Norge. Prosjektet har fått navnet...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 28. apr. 2021 Streaming
 17. Fornybar energi og energilagring i maritim og offshore industri

  Fornybar energi og energilagring i maritim og offshore industri 2,5 % av klimagassene kommer fra verdens ... transport, det vil si nesten 1 milliard tonn klimagasser årlig. Andelen er forventet å øke betydelig fremover...

  Artikkel Energibloggen 19. apr. 2021 Streaming
 18. Kan vi reparere oss ut av klimakrisen?

  Tekna Klima Kan vi reparere oss ut av klimakrisen? Hvorfor er det er viktig – for både natur og klima ... vårt forbruk har på klima, tankevekkende eksempler på dagens dårlige praksis, og løsninger som gir håp...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 14. apr. 2021 Streaming
 19. Klimaplan for 2021-2030

  Klimaplan for 2021-2030 Hva er konsekvensene for bygg-, areal- og eiendomsbransjen? klimaplan 2021-2030 ... 2021-2030, klimaplan, klimaplan BAE Byggbloggen Få med deg miniseminar med fokus på "klimaplan for 2021–2030"...

  Artikkel Byggbloggen 22. mars 2021 Streaming
 20. Klimakrav i offentlige anskaffelser

  Klimakrav i offentlige anskaffelser Tekna Klima inviterer i samarbeid med Tekna Bygg og Anlegg til webinar ... webinar om klimakrav i offentlige anskaffelser. klimakrav, offentlige anskaffelser, lavutslippsløsninger...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 22. mars 2021 Streaming
 21. Naturkrisa setter strenge krav til kommunal arealplanlegging

  ...tilstand, og i 2020 erklærte verdens ledere naturkrise Biomangfold, naturkrisa, arealplanlegging Bio- og klimabloggen ... også dramatisk i Norge, og i likheten med resten av verden er det arealendringer og ødeleggelse av leveområder...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 17. mars 2021 Streaming
 22. Hva er Bioprospecting?

  ...mikroorganismer, sjødyr og alger. Disse produktene kan utvikles videre for kommersialisering og til fordel for ... omverden. Tekna Biotek jobber for kunnskapsformidling og nettverksbygging innenfor en bred definisjon av fagområdet...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 15. mars 2021 Streaming
 23. Fiskehelserapporten 2020

  Tekna Havbruk og Fiskehelse Fiskehelserapporten 2020 Hvordan står det til med helse og velferd til norsk ... oppdrettsfisk og villfisk anno 2020? Fiskehelserapporten er en årlig statusrapport for helse- og velferdssituasjonen...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 11. mars 2021 Streaming
 24. Framsikt 2050 - del 1

  Tekna Klima Framsikt 2050 - del 1 Når vi våkner opp i 2050, har vi lykkes i å endre samfunnet til å bli ... bærekraftig og nådd 1,5-gradersmålet? Eller – har vi satt det grønne skiftet på vent? Tekna Klima er et nettverk...

  Artikkel Byggbloggen 19. feb. 2021 Streaming
 25. Vannkraft og fornybar energi

  Vannkraft og fornybar energi For å takle utfordringene i overgangen til et klimanøytralt Europa, er ... er forskning, utvikling og innovasjon av vannkraftteknologi avgjørende. Hvordan kan vannkraft bidra til...

  Artikkel Energibloggen 17. feb. 2021 Streaming