Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–2 av 2 treff
  1. Tekna øker bevistheten rundt FNs bærekraftsmål. Hva med vår matforsyning? Er den bærekraftig?

    ...bærekraftig? bærekraft,bærekraftig,bærekraftsmål,dyrka mark,etikk,etisk refleksjon,kornkammer,kornlagre,mat ... Utbyggere betaler ikke for redusert matvaresikkerhet Dyrket jord er attraktiv byggegrunn for utbyggere. Kostnadene...

    Artikkel Ledelsesbloggen 7. mars 2019
  2. Klimatoppmøte i skolen

    ...verdensbefolkning på ni milliarder i 2100 Økt bruk av dyrket mark grunnet produksjon av bioenergi Mer husdyrhold ... Mange skogplantingsprogram Avtakende bruk av dyrket mark og gressletter, som følge av økte avlinger og...

    Artikkel 1. apr. 2019