Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 408 treff
 1. Bygningsfysikk - uavhengig kontroll

  41468 Bygningsfysikk - uavhengig kontroll Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og veiledninger ... veiledninger setter krav til gjennomføring av uavhengig kontroll innenfor viktige og kritiske områder. Dette

  Kurs E-læring
 2. Ledende og særlig uavhengig stilling

  Juridisk avdeling Ledende og særlig uavhengig stilling Mange arbeidsgivere benytter begrepet «ledende ... «ledende og særlig uavhengig stilling». Her forklarer vi hvilke formelle krav som stilles og hva dette betyr...

  Artikkel Råd og tips 22. feb. 2021
 3. Særlig uavhengig stilling, sa du?

  Særlig uavhengig stilling, sa du? Ofte ser vi at nyutdannede Tekna-medlemmer uansett bransje oppgir at ... Arbeidsmiljølovens forutsetning er at reglene om særlig uavhengig stilling skal forstås strengt. Det betyr at...

  Artikkel 27. aug. 2018
 4. Reguleringsplaner og eiendomsutvikling

  41999 Reguleringsplaner og eiendomsutvikling Digitalt lunsjmøte med fokus om reguleringsplaner ... boligbygging, dette for å dekke et stigende behov i særlig sentrale områder. Men offentlig tomteregulering

  Kurs 23. sep. kl. 11:00–12:00
 5. Prosjektgjennomføring i bygg og anlegg

  42014 Prosjektgjennomføring i bygg og anlegg Tekna, NITO og Advokatfirmaet ... Entreprisekontraktene (NS 8405/NS 8407) Byggherreforskriften/uavhengig kontroll Varslingsreglene i entreprisekontraktene;

  Kurs 12.–13. jan. 2022
 6. Prosjektgjennomføring i bygg og anlegg

  41817 Prosjektgjennomføring i bygg og anlegg NITO, Tekna og Advokatfirmaet ... Entreprisekontraktene (NS 8405/NS 8407) Byggherreforskriften/uavhengig kontroll Varslingsreglene i entreprisekontraktene;

  Kurs 28.–29. sep.
 7. Mange nyutdannete nektes overtid

  Nærmere 3 av 10 av de nyutdannete har såkalte særlig uavhengige stillinger, som gjør at de unntas retten til ... unntaksbestemmelsen i arbeidsmiljøloven om særlig uavhengige stillinger. Denne er ment for blant annet...

  Artikkel Aktuelt 8. apr. 2021
 8. Lærerprat: Verdensrommet i undervisningen

  42025 Lærerprat: Verdensrommet i undervisningen Vil du lære mer om verdensrommet ... utforskningen av det nære verdensrom. Det fokuseres særlig på den polare atmosfæren i høydeområdet mellom

  Kurs 24. aug. kl. 18:30–19:30
 9. Lov og avtaleverk i statlig sektor

  41525 Lov og avtaleverk i statlig sektor Kurset er spesielt tilpasset deg som er ny som tillitsvalgt ... viktigste bestemmelsene i lov og avtaleverk, med særlig vekt på reglene om medbestemmelse og forhandling

  Kurs 14.–15. sep.
 10. Lov og lønn – tariffkurs for kommunal sektor

  41508 Lov og lønn – tariffkurs for kommunal sektor Tekna kommunes viktigste kurs ... forhandlingene. Gjennomgang av gjeldende avtaleverk, med særlig vekt på forhandlingsbestemmelsene. En gjennomgang

  Kurs 1.–2. sep.
 11. Silvija Seres: Bærekraften er grønn, rød og blå

  41900 Silvija Seres: Bærekraften er grønn, rød og blå Bærekraft ... blitt den største vekstmotoren i økonomi og finans, særlig på lang sikt. Vi har nå fått øynene opp for flere

  Kurs 25. okt. kl. 19:30–20:30
 12. Byggeledelse - NS 8403

  42012 Byggeledelse - NS 8403 Tekna og NITO inviterer til et todagers kurs med fokus på byggeledelse og NS ... disse kan løses Vite hvilke konsekvenser krav om uavhengig kontroll får for byggeleder

  Kurs 12.–13. jan. 2022
 13. Lederskolen: Er ledelse en truet kultur?

  42035 Lederskolen: Er ledelse en truet kultur? Begrepet «ledelse» har vært ... Universitetet i Oslo 1987 og doktorgraden i 2005. Han har særlig forsket på hvordan ledelse utøves og skapes. Som

  Kurs 24. sep. kl. 11:00–13:00
 14. Konflikthåndtering og hersketeknikker

  42108 Konflikthåndtering og hersketeknikker Konflikter er naturlige og kan håndteres. ... kan likevel oppleves ubehagelige og uhåndterlige, særlig i de tilfellene der konflikten har følelsesmessige

  Kurs 9.–10. nov.
 15. Fasiliterende ledelse

  40044 Fasiliterende ledelse På dette kurset lærer du hva som skal til for å ... Hva du som leder gjør når du har ekspertise eller særlig eierskap i en prosess du fasiliterer Praktisk rettet

  Kurs 23.–24. nov.
 16. Forhandlingsteknikk

  41633 Forhandlingsteknikk Er du en dyktig forhandler? Du skal være godt forberedt, ... virksomhetene, og lærer deg generell forhandlingsteknikk uavhengig av sektor. Dersom du spesielt ønsker opplæring

  Kurs 24.–25. aug.
 17. Praktisk prosjektledelse

  41786 Praktisk prosjektledelse Dette nettkurset gir deg god innsikt i nyttige metoder for planlegging, ... totalt består av fem moduler som kan tas helt uavhengig av hverandre. Teknas prosjektskole gir en grundig

  Kurs 25.–26. okt.
 18. Prosjektplanlegging

  41778 Prosjektplanlegging Lær å lage realistiske og godt strukturerte planer for ... totalt består av fem moduler som kan tas helt uavhengig av hverandre. Teknas prosjektskole gir en grundig

  Kurs 1.–2. nov.
 19. Ledelse i prosjekter

  41772 Ledelse i prosjekter Få en dypere forståelse av ledelseselementene i prosjekter. ... som totalt består av 5 moduler som kan tas helt uavhengig av hverandre. Teknas prosjektskole gir en grundig

  Kurs 20.–21. sep.
 20. Ledelse i prosjekter

  41773 Ledelse i prosjekter Lær å motivere, organisere og lede ditt team Rollen ... som totalt består av 5 moduler som kan tas helt uavhengig av hverandre. Teknas prosjektskole gir en grundig

  Kurs 22.–23. nov.
 21. Helseteknologikonferansen 21

  40256 Helseteknologikonferansen 21 Er du opptatt av tjenesteinnovasjon og ny helse- ... nyutvikling av helsetjenester, bør konferansen være særlig interessant for deg. Dessuten vil ansatte i offentlig

  Konferanse 12. okt. kl. 09:00–17:00
 22. Prosjektstyring

  41783 Prosjektstyring Kurset i prosjektgjennomføring og økonomistyring er utviklet ... som totalt består av 5 moduler som kan tas helt uavhengig av hverandre. Teknas prosjektskole gir en grundig

  Kurs 27.–28. sep.
 23. Praktisk prosjektledelse

  41782 Praktisk prosjektledelse Kurset gir deg god innsikt i nyttige metoder for planlegging, ... totalt består av fem moduler som kan tas helt uavhengig av hverandre. Teknas prosjektskole gir en grundig

  Kurs 22.–23. sep.
 24. Mange nyutdannede får ikke overtidsbetalt

  ...fylle funksjoner som unntaksbestemmelsen for særlig uavhengige stillinger er ment for, som blant annet lederstillinger ... Randeberg. Særlig uavhengig stilling, sa du? Les artikkel på arbeidsnytt.no Les mer om særlig uavhengig stilling...

  Artikkel 24. apr. 2019
 25. Forhandlingsteknikk - Trondheim

  41635 Forhandlingsteknikk - Trondheim Er du en dyktig forhandler? Du skal være ... virksomhetene, og lærer deg generell forhandlingsteknikk uavhengig av sektor. Dersom du spesielt ønsker opplæring

  Kurs 19.–20. okt.