Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Kvinne holder en gråtende baby på armen
Hva må du tenke på før du velger ulønnet foreldrepermisjon?

Råd og tips

Jobb, juss & baby: Ulønnet foreldrepermisjon

Publisert: 20. juni 2023 Podkast

Har dere gått i fella og fått barn på «feil» tidspunkt på året, eller har barnet ditt behov for å være lenger hjemme før det starter i barnehagen?

Hva må du tenke på før du velger ulønnet foreldrepermisjon? Og kan du være kreativ og stokke om på når du tar ulønnet permisjon og vanlig foreldrepermisjon? Hør om sykepengerettigheter, pensjon, forsikringer på jobb og mer.

Juridisk Lene Therese Nilsen stiller i Teknas podkaststudio, der Vibeke Vesterhagen er programleder.

Teknisk ansvarlig er Andreas Killie-Grenasberg.

[00:00 - 00:02] Du hører på en podkast fra Tekna.

Vibeke
[00:03 - 00:30] Har dere gått i fella og kommer til å få barn på «feil» tidspunkt på året, eller har barnet ditt behov for å være lenger hjemme før det starter i barnehagen? Sitter du og regner på om du må ta ut ulønnet permisjon? Jeg heter Vibeke Vesterhagen og dette er «Organisert».
[00:20 - 00:41] En podkast om jobb, jus og karriere. Og i denne kortutgaven skal vi høre om utfordringene med ulønna foreldrepermisjon. Og om det finnes noen smart måter å sno seg unna det på. Lene Therese Nilssen, du er juridisk rådgiver i Tekna. Velkommen hit i studio. Hva slags rettigheter har man når det gjelder ulønna foreldrepermisjon?

Lene
[00:42 - 01:04] Først og fremst har du selvfølgelig lov til å ta en lønna permisjon. Og så er det jo det at mange ønsker å ta en ulønna permisjon etter at de har tatt en lønna. Da har du rett til å ha tolv måneder ulønna foreldrepermisjon som skjer umiddelbart etter den lønna. Så det betyr jo at du ikke kan ha noe opphold mellom den ulønna og den lønna foreldrepermisjonen.

Vibeke
[01:04 - 01:25] Nei, og da får man jo heller ikke noe penger fra folketrygden eller lønn da. (Lene: Nei). Så da må man ha spart opp litt, eller? (Lene: Ja, det stemmer). Jeg skisserte litt innledningsvis noen av hovedårsakene til at man velger å ta ut ulønna permisjon. For eksempel manglende barnehageplass, eller barnets behov for å være lenger hjemme med foreldrene.
[01:25 - 01:32] Men du er ikke så begeistret for denne løsningen med ulønna foreldrepermisjon. Hvorfor ikke?

Lene
[01:32 - 01:55] Jeg skjønner at det er et behov mange har. Eller som du sier, er det mange som ønsker å være hjemme, og det er helt greit. Det er en frivillig løsning. Men så er det jo de som blir tvunget ut i ulønna foreldrepermisjon på grunn av mangel på barnehageplass. Og som du sier, da, man mister jo selvfølgelig lønn. Så vil du jo heller ikke få opptjent noen pensjon eller feriepenger for året etter.
[01:55 - 02:08] Det verste er jo kanskje at du mister en del sykepengerettigheter mens du er i den ulønna foreldrepermisjonen. Det tar jo fire uker å tjene opp etter du har startet jobb igjen. Så det er jo ganske brutalt.

Vibeke
[02:08 - 02:14] Ja, og i en periode hvor man kanskje sender barn i barnehagen, og så blir man syk.

Lene
[02:14 - 02:37] Ja, det er jo også en kjent faktor at barn blir syke når de starter i barnehagen. Du har jo da heller ikke omsorgsdager eller såkalte syke barndager når du starter opp igjen. (Vibeke: Nei, hva gjør man da egentlig?) Ja, forhåpentligvis har man jo to foreldre. Hvis den ene forelderen er i ulønna permisjon, så har du forhåpentligvis en forelder til som er stått i jobb og har de rettighetene.
[02:37 - 02:42] Men hvis ikke, så må du håpe på å ha en fleksibel arbeidsgiver.

Vibeke
[02:42 - 02:51] Men finnes det noen andre smarte løsninger for å bøte på dette problemet, at man føler seg nødt til å ta ut ulønna permisjon?

Lene
[02:51 - 03:15] Først og fremmest er det viktig å danne seg en oversikt over risikoen for å ha en ulønna foreldrepermisjon. Som sagt, er det gøy å være klar over at du mister lønn og alt av dette, og i tillegg at du mister sykepengerettigheter eller en del av det. Og kanskje forsikringer også? Det er en del som har en del gode forsikringer gjennom arbeidsgiver, og det er det mange som mister.
[03:15 - 03:38] Så det burde man undersøke hos arbeidsgiver om man mister dem under en ulønna permisjon. Det er helt riktig. Så det er klart at man bør danne seg en oversikt over risikoen. Og det er klart at ting som forsikringer, lønn og pensjon, kan regne det frem til kroner, hva det utgjør. Og det kan jo på en måte spare opp, enten i forkant eller i etterkant, i hvert fall pensjon og feriepenger.
[03:38 - 03:53] Men mens det er sykepengerettigheter, så vet du ikke om en sykdom inntrer. Så hvis det er en potensiell langvarig sykeforvær, så kan det bli ganske mye penger det snakker om.

Vibeke
[03:53 - 03:57] Ja, for man vet jo ikke når eventuelt en alvorlig sykdom trer inn i livet.

Lene
[03:57 - 04:18] Det er jo viktig at man tar en dialog med nav i forbindelse med planlegging av fraværet. Hvis du skal ha ulønna, i forbindelse med både planleggende lønner og ulønna permisjon, så tar man en dialog med Nav på det også. Det er jo noe vi i hvert fall anbefaler.

Vibeke
[04:18 - 04:33] Det er noen som jeg vet tar kontakt med oss i Tekna. Medlemmer som lurer på om de kan bytte litt rundt og ha ulønna permisjon midt i foreldrepermisjonsperioden. For å løse lengden på dette.

Lene
[04:33 - 04:57] Ja, det er riktig. Vi får en del henvendelser på det. Vi ser at det er mange som ønsker å være veldig kreative med å stokke litt rundt på det. Det virker som at mange har et veldig bevisst forhold til temaen med ulønna permisjon og sykepengerettigheter. Det er egentlig det du risikerer med å ta det. Det er ikke alltid vi kan gi et sikkert svar på disse problemstillingene.
[04:57 - 05:17] Mye av det ligger egentlig ikke på Navs hjemmeside på hvordan det egentlig slår ut i forhold til sykepengerettigheter. Ofte må vi bare henvise til Nav og ta en dialog med en av rådgiverne der. Det er ikke gitt at du får noen bedre rettigheter av å drive og stokke rundt på ting heller.

Vibeke
[05:17 - 05:27] Nei. Men nå tar regjeringen sikte på å endre litt på foreldrepermiordningen fra 2024. Hva er det endringene som kommer?

Lene
[05:27 - 05:57] Det er vel tanken at man ønsker det skal være en større fleksibilitet med tanke på valget av ordningen rundt den ulønna delen av foreldrepermiorsjon. Da tenker man på valget mellom å velge 80% i 59 uker eller 100% utbetaling i 49 uker. De fleste velger 100% i 49 uker. Det er fordi man totalt sett får en større utbetaling enn det man gjør når man velger 80% i 59 uker.
[05:57 - 06:20] Det er det man ønsker å gjøre en endring på. At man får den totale utbetalingen skal være den samme uansett om man velger 100% eller 80%. Per i dag er det mer lønnsomt å velge 100% i 49 uker og ta ulønna i tillegg etterpå enn å velge 80% utbetaling i 59 uker.

Vibeke
[06:20 - 06:26] Kommer dette til å ha noe å si for dem som skal ta ut ulønna permisjoner eller behovet for det?

Lene
[06:26 - 06:49] For de som får barn på vårparten vil det kunne ha noe å si for. Det er klart at hvis du kan klare det med 59 uker totalt, så setter det jo 10 uker mer. Hvis du kan klare det med 59 uker permisjon og kanskje legge på litt ferie før barnehagestarten og formålet ditt er å få ungen ut i barnehage i tide,
[06:49 - 07:02] så vil det kunne hjelpe på problemet. Men det hjelper ikke noe for de som får barn i desember eller januar. Da vil du uansett ikke være tilstrekkelig med 59 uker.

Vibeke
[07:02 - 07:30] Så det vi egentlig kan gjøre er å gi en oppfordring videre til politikerne om å sørge for bedre barnehagedekning eller lukke det vinduet som gjør at folk mister arbeidssakerettigheter i den ulønna permisjonen. Tusen takk, Lene Therese Nilsen for at du ville være her og peke på noen utfordringer. Vil du lytte mer om jobb, just og baby så kan vi anbefale episoden 3, 4 og 5 om ting du må vite om jobb og baby før du får barn,
[07:30 - 07:45] om hva sjefen kan forvente av deg mens du er i foreldrepermisjon og om hvordan du kan finne balansen mellom jobb og småbarnsliv. Lurer du på noe eller bare har lyst til å si hei så send oss en e-post til [email protected]. Ha en fin dag på jobb og tusen takk for at du hørte på.

Les også