Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Kvinne holder en gråtende baby på armen
Hva må du tenke på før du velger ulønnet foreldrepermisjon?

Råd og tips

Jobb, juss & baby: Ulønnet foreldrepermisjon

Publisert: 20. juni 2023 Podkast

Har dere gått i fella og fått barn på «feil» tidspunkt på året, eller har barnet ditt behov for å være lenger hjemme før det starter i barnehagen?

Hva må du tenke på før du velger ulønnet foreldrepermisjon? Og kan du være kreativ og stokke om på når du tar ulønnet permisjon og vanlig foreldrepermisjon? Hør om sykepengerettigheter, pensjon, forsikringer på jobb og mer.

Juridisk Lene Therese Nilsen stiller i Teknas podkaststudio, der Vibeke Vesterhagen er programleder.

Teknisk ansvarlig er Andreas Killie-Grenasberg.

[00:00 - 00:02] Du hører på en podkast fra Tekna.

Vibeke
[00:03 - 00:30] Har dere gått i fella og kommer til å få barn på «feil» tidspunkt på året, eller har barnet ditt behov for å være lenger hjemme før det starter i barnehagen? Sitter du og regner på om du må ta ut ulønnet permisjon? Jeg heter Vibeke Vesterhagen og dette er «Organisert».
[00:20 - 00:41] En podkast om jobb, jus og karriere. Og i denne kortutgaven skal vi høre om utfordringene med ulønnet foreldrepermisjon. Og om det finnes noen smart måte å sno seg unna det på. Lene Therese Nilssen, du er juridisk rådgiver i Tekna. Velkommen hit i studio. Hva slags rettigheter har man når det gjelder ulønnet foreldrepermisjon?

Lene
[00:42 - 01:04] Først og fremst har du selvfølgelig lov til å ta en lønnet permisjon. Og så er det jo det at mange ønsker å ta en ulønnet permisjon etter at de har tatt en lønnet. Da har du rett til å ha tolv måneder ulønnet foreldrepermisjon som skjer umiddelbart etter den lønnede. Så det betyr jo at du ikke kan ha noe opphold mellom den ulønnede og den lønnede foreldrepermisjonen.

Vibeke
[01:04 - 01:25] Nei, og da får man jo heller ikke noe penger fra folketrygden eller lønn da. (Lene: Nei). Så da må man ha spart opp litt, eller? (Lene: Ja, det stemmer). Jeg skisserte litt innledningsvis noen av hovedårsakene til at man velger å ta ut ulønnet permisjon. For eksempel manglende barnehageplass, eller barnets behov for å være lenger hjemme med foreldrene.
[01:25 - 01:32] Men du er ikke så begeistret for denne løsningen med ulønnet foreldrepermisjon. Hvorfor ikke?

Lene
[01:32 - 01:55] Jeg skjønner at det er et behov mange har. Eller som du sier, er det mange som ønsker å være hjemme, og det er helt greit. Det er en frivillig løsning. Men så er det jo de som blir tvunget ut i ulønnet foreldrepermisjon på grunn av mangel på barnehageplass. Og som du sier, da, man mister jo selvfølgelig lønn. Så da vil du jo heller ikke få opptjent noen pensjon eller feriepenger for året etter.
[01:55 - 02:08] Det verste er jo kanskje at du mister en del sykepengerettigheter mens du er i den ulønnede foreldrepermisjonen. Det tar jo fire uker å tjene opp dem etter du har startet jobb igjen. Så det er jo ganske brutalt.

Vibeke
[02:08 - 02:14] Ja, og i en periode hvor man kanskje sender barn i barnehagen, og så blir man syk.

Lene
[02:14 - 02:37] Ja, det er jo også en kjent faktor at barn blir syke når de starter i barnehagen. Du har jo da heller ikke omsorgsdager eller såkalte syke barn dager når du starter opp igjen. (Vibeke: Nei, hva gjør man da, egentlig?) Ja, forhåpentligvis har man jo to foreldre. Hvis den ene forelderen er i ulønnet permisjon, så har du forhåpentligvis en forelder til som har stått i jobb og har de rettighetene.
[02:37 - 02:42] Men hvis ikke, så må du håpe på å ha en fleksibel arbeidsgiver.

Vibeke
[02:42 - 02:51] Men finnes det noen andre smarte løsninger for å bøte på dette problemet, at man føler seg nødt til å ta ut ulønnet permisjon?

Lene
[02:51 - 03:15] Først og fremst er det viktig å danne seg en oversikt over risikoen for å ha en ulønnet foreldrepermisjon. Som sagt, er det greit å være klar over at du mister lønn og alt dette, og i tillegg at du mister sykepengerettigheter eller en del av dem. Og kanskje forsikringer også? Det er en del som har en del gode forsikringer gjennom arbeidsgiver, og dem er det mange som mister.
[03:15 - 03:38] Så det burde man undersøke hos arbeidsgiver om man mister dem under en ulønnet permisjon. Det er helt riktig. Så det er klart at man bør danne seg en oversikt over risikoen. Og det er klart at ting som forsikringer, lønn og pensjon, kan man regne til kroner, hva det utgjør. Og det kan man jo på en måte spare opp, enten i forkant eller i etterkant, i hvert fall pensjon og feriepenger.
[03:38 - 03:53] Men mens det er sykepengerettigheter, så vet du ikke om en sykdom inntreffer. Så hvis det oppstår et potensiell langvarig sykeforvær, så kan det bli ganske mye penger det snakker om.

Vibeke
[03:53 - 03:57] Ja, for man vet jo ikke når eventuelt en alvorlig sykdom trer inn i livet.

Lene
[03:57 - 04:18] Det er jo viktig at man tar en dialog med Nav i forbindelse med planlegging av fraværet. Hvis du skal ha ulønnet, i forbindelse med både planlagt lønnet og ulønnet permisjon, så ta en dialog med Nav på det også. Det er jo noe vi i hvert fall anbefaler.

Vibeke
[04:18 - 04:33] Det er noen som jeg vet tar kontakt med oss i Tekna. Medlemmer som lurer på om de kan bytte litt rundt og ha ulønnet permisjon midt i foreldrepermisjonsperioden. For å løse lengden på dette.

Lene
[04:33 - 04:57] Ja, det er riktig. Vi får en del henvendelser på det. Vi ser at det er mange som ønsker å være veldig kreative med å stokke litt rundt på det. Det virker som at mange har et veldig bevisst forhold til temaet med ulønnet permisjon og sykepengerettigheter. Det er egentlig dem du risikerer med å ta det. Det er ikke alltid vi kan gi et sikkert svar på disse problemstillingene.
[04:57 - 05:17] Mye av det ligger egentlig ikke på Navs hjemmeside på hvordan det egentlig slår ut i forhold til sykepengerettigheter. Ofte må vi bare henvise til Nav og ta en dialog med en av rådgiverne der. Det er ikke gitt at du får noen bedre rettigheter av å drive og stokke rundt på ting heller.

Vibeke
[05:17 - 05:27] Nei. Men nå tar regjeringen sikte på å endre litt på foreldrepermisjonsordningen fra 2024.
Hva er endringene som kommer?

Lene
[05:27 - 05:57] Det er vel tanken at man ønsker det skal være en større fleksibilitet med tanke på valget av ordningen rundt den ulønnede delen av foreldrepermisjonen. Da tenker man på valget mellom å velge 80% i 59 uker eller 100% utbetaling i 49 uker. De fleste velger 100% i 49 uker. Det er fordi man totalt sett får en større utbetaling enn det man gjør når man velger 80% i 59 uker.
[05:57 - 06:20] Det er det man ønsker å gjøre en endring på. At den totale utbetalingen skal være den samme uansett om man velger 100% eller 80%. Per i dag er det mer lønnsomt å velge 100% i 49 uker og ta ulønnet i tillegg etterpå, enn å velge 80% utbetaling i 59 uker.

Vibeke
[06:20 - 06:26] Kommer dette til å ha noe å si for dem som skal ta ut ulønnede permisjoner eller behovet for det?

Lene
[06:26 - 06:49] For de som får barn på vårparten vil det kunne ha noe å si for. Det er klart at hvis du kan klare det med 59 uker totalt, så er det jo 10 uker mer. Hvis du kan klare det med 59 uker permisjon og kanskje legge på litt ferie før barnehagestarten og formålet ditt er å få ungen ut i barnehage i tide,
[06:49 - 07:02] så vil det kunne hjelpe på problemet. Men det hjelper ikke noe for de som får barn i desember eller januar. Da vil du uansett ikke være tilstrekkelig med 59 uker.

Vibeke
[07:02 - 07:30] Så det vi egentlig kan gjøre, er å gi en oppfordring videre til politikerne om å sørge for bedre barnehagedekning eller lukke det vinduet som gjør at folk mister arbeidstakerrettigheter i den ulønnede permisjonen. Tusen takk, Lene Therese Nilsen for at du ville være her og peke på noen utfordringer. Vil du lytte mer om jobb, juss og baby så kan vi anbefale episode 3, 4 og 5 om ting du må vite om jobb og baby før du får barn,
[07:30 - 07:45] om hva sjefen kan forvente av deg mens du er i foreldrepermisjon og om hvordan du kan finne balansen mellom jobb og småbarnsliv. Lurer du på noe eller bare har lyst til å si hei så send oss en e-post til [email protected]. Ha en fin dag på jobb og tusen takk for at du hørte på.

Les også