Podkast: Ny jobb nå, eller ikke? Permittering og lojalitet til arbeidsgiver

Hvilken plikt har du til å være lojal mot arbeidsgiveren din mens du er permittert? Kan du se deg om etter nye muligheter, i den grad de finnes, eller kanskje starte opp noe eget? Eller må du bare sitte og vente og se hva som skjer?

– Når du blir permittert bytter du på en måte arbeidsgiver fra den man har kontrakt med og til NAV. Og utgangspunktet er at når NAV betaler deg dagpenger må du ta det arbeidet som tilbys. Men som dagpengemottaker har du også en slags plikt til å søke annet arbeid, og det kan komme i konflikt med det arbeidet du er ansatt for å utføre hos arbeidsgiveren du er permittert hos, sier Tekna-advokat Frode Rognsaa.

For det du kan best er vel ofte det du allerede gjør? Blir lojalitetsplikten overfor arbeidsgiveren din kanskje også satt på pause under en permittering?

– Arbeidsgiver som velger å permittere løper en viss risiko for at den ansatte kan bli en konkurrent, eller sier opp stillingen sin med kort oppsigelsesfrist , forteller Frode Rognsaa.

Hør mer i denne episoden av Tekna Ni til fem. Programleder er som vanlig Vibeke Vesterhagen.

Publisert: 22. april 2020