Karriere og utvikling

Akademiet, Medlemsskolen og Ledelse til frokost

I Oslo avdeling har vi mange kurs og arrangementer for deg som er opptatt av temaer som jobbsøk, kompetansebevisstgjøring, medarbeiderskap og karriereutvikling.

Akademiet

Akademiet i Tekna Oslo avdeling gir deg det du trenger for å være god på jobben – i tillegg til faget. Vi arrangerer kurs og konferanser for trivsel og produktivitet!

Aktuelle temaer som hjelper deg å takle nye utfordringer:

 • Kommunikasjon og samhandling
 • Prosjektstyring og samarbeid
 • Fremføringer og retorikk
 • Selvledelse og nettverksbygging
 • Stressmestring og tidsstyring
 • Kreativitet og innovasjon
 • Personlighet og konfliktløsning
 • Karriere og utvikling

Kontakt:

Sekretariat: Ingrid Nymoen, 901 68 803
Faglig innhold: Peder Giertsen, 930 87 548

Medlemsskolen

Teknas medlemsopplæring er helt gratis og gir deg nyttig tilleggskompetanse i jobbsituasjon, foreningsliv og andre litt formelle sammenhenger.

Medlemsskolen tilbyr en rekke kurs som tar opp ulike temaer som er relevante både i arbeidssituasjon, og i styre- og organisasjonsverv. Opplæringen består i hovedsak av kurs som arrangeres ute i avdelingene i regi av Tekna, men det finnes også kurs som er nettbasert. Kursene er oftest ettermidagskurs og er gratis for medlemmer av Tekna. Kursene er også veldig nyttige for tillitsvalgte!

Aktuelle kurs

 • Ledelse av formelle møte
 • Økonomi for ikke-økonomer
 • Praktisk styrearbeid
 • Innføring i forhandlingsteknikk
 • Nettverksbygging
 • Innføring i regnskapsanalyse mm.

Kontaktperson i sekretariatet: Ingrid Nymoen, 901 68 803

Ledelse til frokost

Dette er en serie med frokostmøter for nye ledere. Vi inviterer deg som er nysgjerrig, engasjert og ny i lederrollen, som ønsker å møte andre for å dele erfaringer, lære og knytte kontakter. Frokostmøtene for nye ledere arrangeres en gang i måneden, og er et samarbeid mellom Teknas kursavdeling og Teknas distriktskontor i Oslo. 

Kontaktperson i sekretariatet: Ingrid Nymoen, 901 68 803

Sist oppdatert: 1. juli 2019