Karriere og utvikling

I Oslo avdeling har vi mange kurs og arrangementer for deg som er opptatt av temaer som kompetansebevisstgjøring, medarbeiderskap og karriereutvikling.

Dette er en serie med frokostmøter for nye ledere og de som har lyst til å bli leder. Frokostmøtet arrangeres omtrent en gang i måneden med ulike aktuelle temaer for nye ledere. Ledelse til frokost er et samarbeid mellom Teknas kursavdeling og Teknas distriktskontor Oslo.

Kontaktperson, sekretariatet: Stine Audestad og Ingrid Nymoen

Denne serien består av kurs og workshops som gir deg det du trenger for å være god på jobben – i tillegg til faget. Målet er å videreutvikle ferdigheter innen kommunikasjon, samhandling og nettverksbygging.

Kontaktperson, sekretariatet: Stine Audestad

Denne kursserien gir nyttig tilleggskompetanse for jobbsituasjoner, foreningsliv og andre litt formelle sammenhenger. Kursene søker å utvikle ferdigheter som er nødvendig og viktig for de fleste, enten de er tillitsvalgte i Tekna eller ordinære medlemmer. Medlemsskolen er en del av kurstilbudet fra sekretariatet.

Kontaktperson, sekretariatet: Stine Audestad

Låst hengelås

Digitalt jobbsøkerkurs

Hvilke koder må knekkes for arbeidssøkere? Dette spørsmålet og flere praktiske og konkrete råd gir Sverre Haugen i dette jobbsøkerkurset.  Dette kurset innholder 10 moduler som lærer deg de viktigste tingene du må forstå som jobbsøker. 

Illustrasjonsbilde av en mann sitter foran en laptop

Arbeidsledig eller permittert?

Vi har samlet våre viktigste tjenester til deg som står uten jobb. Både juridisk hjelp, informasjon om rettigheter, hjelp til jobbsøking, CV, og en rekke andre tilbud. Enten det er nedbemanning, omorganisering, permittering eller oppsigelse - vi står i det med deg! Husk også å søke om kontingentfritak. 
Bilde av en person som leverer over en CV til en annen person