Valgkomiteen Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Valgkomiteen Tekna Nord-Trøndelag avdeling foreslår kandidater til avdelingens verv og legger forslaget frem for årsmøtet.