Avdelingsfagråd Østfold

Avdelingsfagrådet består av ett medlem fra hver av de tre avdelingsstyrene i Østfold; Tekna Halden avdeling, Tekna Moss avdeling og Tekna Nedre Glomma avdeling.

 • Leder
  Tor Morten Øverby Olsen
  Prosjektsjef
  Envidan AS avd Oslo
  97123483
 • Nestleder
  Inge Erik Kristiansen
  Mechanical engineer
  BW Offshore Norway AS
  91736979
 • Styremedlem
  Inge Richard Eeg
  daglig leder
  90190550
 • Vararepresentant
  Magnus Øvreeide
  Sjefingeniør
  92061694
 • Lokalkontakt/sekretær
  Jon-Arne Bilben Haugseth
  Distriktskontorleder, Østfold
  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
  99582087

Avdelingsfagrådet rapporterer til felles styresamling for avdelingene som avholdes årlig. Fagrådet har som oppgave å utarbeide faglige aktiviteter som avdelingene kan gjennomføre i fellesskap.

Distriktskontorleder er sekretær for gruppen.

Sist oppdatert: tirsdag 3. juli 2018