Avdelingsfagråd Østfold

Avdelingsfagrådet består av ett medlem fra hver av de tre avdelingsstyrene i Østfold; Tekna Halden avdeling, Tekna Moss avdeling og Tekna Nedre Glomma avdeling.

Avdelingsfagrådet rapporterer til felles styresamling for avdelingene som avholdes årlig. Fagrådet har som oppgave å utarbeide faglige aktiviteter som avdelingene kan gjennomføre i fellesskap.

Distriktskontorleder er sekretær for gruppen.

Sist oppdatert: tirsdag 3. juli 2018