Avdelingsfagråd Østfold

Avdelingsfagrådet består av ett medlem fra hver av de tre avdelingsstyrene i Østfold; Tekna Halden avdeling, Tekna Moss avdeling og Tekna Nedre Glomma avdeling.

 • Leder
  Tor Morten Øverby Olsen
  Prosjektsjef
  EnviDan AS
  97123483
 • Styremedlem
  Inge Erik Kristiansen
  Mechanical engineer
  BW Offshore Norway AS
  91736979
 • Styremedlem
  Inge Richard Eeg
  daglig leder
  90190550
 • Vararepresentant
  Magnus Øvreeide
  Sjefingeniør
  92061694
 • Sekretær
  Torhild Kongsness
  Distriktskontorleder, Østfold (perm)
  Teknas distriktskontor Østfold
  92820804

Avdelingsfagrådet rapporterer til felles styresamling for avdelingene som avholdes årlig. Fagrådet har som oppgave å utarbeide faglige aktiviteter som avdelingene kan gjennomføre i fellesskap.

Distriktskontorleder er sekretær for gruppen.

Sist oppdatert: tirsdag 3. juli 2018