Valgkomiteen for Tekna Molde avdeling

Valgkomiteen for Tekna Molde avdeling foreslår kandidater til avdelingens verv og legger forslaget frem for årsmøtet.