Valgkomiteen Lillehammer

Valgkomiteen for Tekna Lillehammer foreslår kandidater til avdelingens verv og legger forslaget frem for årsmøtet.