Valgkomiteen for Tekna Kongsberg avdeling

Valgkomiteen for Tekna Kongsberg avdeling foreslår kandidater til avdelingens verv og legger forslaget frem for årsmøtet.