Valgkomitéen for Tekna Helgeland

Valgkomitéen for Tekna Helgeland foreslår kandidater til avdelingens verv og legger forslaget frem for årsmøtet.