• Leder
  Einar Schanke Melheim
  rådgiver
  95167690
 • Styremedlem
  Kari Nilssen
  Arealplanlegger
  95175951
 • Styremedlem
  Maren Eskeland Storsveen
  VA-ingeniør
  HIAS IKS
  90628449
 • Styremedlem
  Torleiv Yli Myre
  Seniorrådgiver
  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  41681262
 • Styremedlem
  Vidar Antonsen
  Seniorrådgiver
  Norconsult AS Avd Hamar
  90152474
 • Varamedlem
  Cato Dørum
  Sjefingeniør
  Statens vegvesen - Utbygging - Hamar
  98243962
 • Varamedlem
  Kari Svelle Reistad
  Seksjonssjef
  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  91626268
 • Lokalkontakt/sekretær
  Trude Bergsveen Ruen
  Distriktskontorleder, Innlandet
  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
  98078363
Sist oppdatert: mandag 12. februar 2018