Avdelingsstyret

 • Leder
  Einar Schanke Melheim
  rådgiver
  95167690
 • Styremedlem
  Beate Lilleengen Bergan
  Leder Laboratorier FO Asfalt
  Veidekke Industri AS
  41223181
 • Styremedlem
  Torleiv Yli Myre
  Seniorrådgiver
  Norges vassdrags- og energidirektorat
  41681262
 • Kasserer
  Nils Erik Asmundvaag
  Senior systemutvikler
  Norconsult AS
  90615300
 • Varamedlem
  Liv Ida Brenna
  Miljø og kvalitetsleder
  Eidsiva Bioenergi AS Avd Ingeberg
  90027474
 • Varamedlem
  Pål Josten
  Leder IKT-Infrastruktur
  Eidsiva Energi AS Avd Hamar
  47462121
Sist oppdatert: 12. februar 2018