Valgkomiteen for Tekna Hedmark

Valgkomiteen for Tekna Hedmark foreslår kandidater til avdelingens verv og legger forslaget frem for årsmøtet.