Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Prosjektpatruljen Innlandet – frivillige oppdrag gjennom Tekna

Prosjektpatruljen er et pilotprosjekt hvor vi tester ut en mulig ny tjeneste der medlemmer kan delta som frivillige i korte prosjektbaserte oppdrag lokalt. 

Oppdrag gjøres for foreninger, lokale organisasjoner, idrettslag eller andre som har behov. Arbeidet leveres på ikke-kommersielt grunnlag som en hjelp til oppdragsgiver og det vil kunne deles. Det krever dybdekompetanse, problemløsningskompetanse, kvalitet og kreativitet. Oppdrag som egner seg godt for Tekna-medlemmer.

Typisk for prosjektoppdragene er at de er kortere enn man normalt er vant til i arbeidslivet og man må være komfortabel med å levere et godt stykke arbeid innenfor rammen, men ikke nødvendigvis med så høy kvalitet som man er vant til. Oppdragene er formulert av Tekna i tett dialog med oppdragsgiver.

 
Hvordan organiseres oppdragene?

Prosjektene settes sammen av seks deltagere, hvorav en er prosjektleder. Prosjektet gjennomføres i løpet av cirka 3 måneder. Medlemmene forplikter seg til å sette av cirka 3-5 timer hver uke til oppdraget er utført og levert. Tekna legger til rette med enkle verktøy og oppfølging underveis. Og medlemmene finner selv ut hvordan de vil organisere arbeidet.

Byskolen Gjøvik skole trenger gode innspill på hvordan skolegården kan forbedres. Kan du bidra til å løse utfordringen?

Elever, FAU, skoleledelsen og kommunen har i lang tid jobbet for å forandre en innholdsløs skolegård til en kreativ og pedagogisk plass for barna. Med Tekna-kompetanse vil vi bidra til et bedre nærmiljø, og dermed gi barn på Gjøvik skole bedre forutsetninger for en god skolehverdag.

Nå setter vi ned en gruppe av engasjerte og kunnskapsrike Tekna-medlemmer som skal:

  • Bruke tverrfaglig kompetanse til å utvikle nye løsninger
  • Komme med forslag til en innholdsrik og spennende skolegård
  • Bistå FAU med forslag til hvordan planene kan realiseres

Det må være mulig å realisere planen innenfor ikke altfor stort budsjett og en må forholde seg til Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr - se Lovdata.no. I tillegg er det viktig å ha med i perspektivet at kommunen vil ha et driftsansvar for en eventuell løsning i ettertid.

Oppdraget vil innebære at man:

  1. Gjennomfører en enkel kartlegging av skolegården og involvere relevante aktører som blant annet elevråd, skolens ledelse, eiendomsavdeling for å få innspill og kunnskap om relevante rammebetingelser.
  2. Utforme en eller flere ideer og eventuelt skisser for hvordan skolegården kan utformes.
  3. Velge en eller flere ideer og utvikle en eller flere mulige planer for å realisere den eller disse. 

Til dette oppdraget søker vi deg med engasjement og øye for kreative løsninger. Vi trenger prosjektledelse og kompetanse innen for eksempel pedagogikk, landskapsarkitektur, bygg og anlegg, produktutforming, idrett, offentlige rammebetingelser og ledelse.

Vi mener at mangfold, både spisskompetanse og breddekompetanse er viktig for gode løsninger, og hører gjerne hva du vil bidra med

Bidra til å utvikle ditt nærmiljø

En skole er det mest lokale man kan tenke seg, og vi har alle både gode og ikke så gode erfaringer og opplevelser knyttet til skoletiden.

Nå utfordrer vi både dere som har kompetanse som naturlig hører hjemme i et slikt oppdrag, men også dere som har gått helt andre veier, til å hjelpe FAU/foreldre til å komme med gode konkrete forslag overfor skole og kommune, slik at de kan komme videre og bidra til at skoletiden blir bedre for noen flere.

Tekna er initiativtager og tilrettelegger, og FAU ved Gjøvik skole er oppdragsgiver.

Et par lenker for de som vil kikke mer på oppdragsgiver FAU Gjøvik skole, og skolen:

Vil du være med i prosjektpatruljen Innlandet?

Jeg er interessert

Vi holder deg oppdatert! Vi vil holde deg oppdatert om prosjektet, og sende deg informasjon om nye prosjektpatruljer. 

Litt mer om deg

Kunne du tenke deg å være prosjektleder for prosjektet?

Hva skjer nå?

Send inn skjemaet med knappen på neste trinn.

Når fristen for å melde interesse er ute, får du beskjed om du har fått plass. Vi kontakter deg med informasjon om resten av teamet, om oppdraget og invitasjon til første oppstartsmøte.

Send inn skjema