Valgkomiteen i Tekna Drammen

Valgkomiteen i Tekna Drammen foreslår kandidater til avdelingens verv og legger forslaget frem for årsmøtet.