Avdelingsfagrådet i Bergen

Avdelingsfagrådet i Bergen lager faglige møter og møteplasser for medlemmer i Tekna Bergen avdeling.

 • Leder
  Marit Eggen
  Prosjektleder
  Høgskulen på Vestlandet Bergen
  45236929
 • Nestleder
  Anne Sofie Handal Bjelland
  Høgskulen på Vestlandet Bergen
  92216766
 • Styremedlem
  Turid Helen Felli Lunde
  Biokjemiker/Forsker
  Haukeland universitetssjukehus
  91149273
 • Styremedlem
  Kjersti Mangseth Staby
  Spesialingeniør
  Helse Bergen HF Haukeland Universitetssykehus
  90675895
 • Styremedlem
  Anders Bjerga
  Universitetet i Bergen
  93067075
 • Styremedlem
  Johannes Vik Seljebotn
  95526909
 • Styremedlem
  Kristian Svela Øglænd
  Sivilingeniør Byggeteknikk
  Rambøll Norge AS Avd Bergen
  97974842
 • Sekretær
  Ellen Hauge
  Teknas distriktskontor Vestlandet
  93259613
 • Styremedlem
  Gudmund Per Olsen
  Project manager
  Statoil ASA Avd kontor Bergen
  95996329
 • Styremedlem
  Petra Margareta Bäverbäck
  Manager Ecotoxicological laboratory
  Schlumberger Norge AS Avd kontor Bergen
  41255421
 • Styremedlem
  Thomas Joseph Potter
  Sivilingeniør
  Norconsult AS Avd Bergen
  95747275
 • Styremedlem
  Geir Omar Berland
  Høgskolelektor
  Høgskulen på Vestlandet Bergen
  92250713
Sist oppdatert: 29. august 2017