Avdelingsfagrådet i Bergen

Avdelingsfagrådet i Bergen lager faglige møter og møteplasser for medlemmer i Tekna Bergen avdeling.

 • Leder
  Marit Eggen
  Høgskolelektor
  Høgskulen på Vestlandet Bergen - Inndalsveien 22
  45236929
 • Nestleder
  Anne Sofie Handal Bjelland
  høgskulelektor
  Høgskulen på Vestlandet Bergen - Inndalsveien 22
  92216766
 • Styremedlem
  Turid Helen Felli Lunde
  Biokjemiker/Forsker
  Haukeland universitetssjukehus
  91149273
 • Styremedlem
  Camilla Heggøy
  Corporate HSE Advisor
  DOF Subsea AS
  93685535
 • Styremedlem
  Kari Anne Holsen
  Overingeniør
  Bergen kommune, Helsevernetaten - Miljørettet Helsevern
  92494622
 • Styremedlem
  Anders Bjerga
  Universitetet i Bergen
  93067075
 • Styremedlem
  Johannes Vik Seljebotn
  Ingeniør/Geolog/Anleggsleder
  Granvin Stein Drift AS
  95526909
 • Sekretær
  Ellen Hauge
  Teknas distriktskontor Vestlandet
  93259613
 • Styremedlem
  Gudmund Per Olsen
  Project manager
  Equinor ASA Avd kontor Bergen
  95996329
 • Styremedlem
  Thomas Joseph Potter
  Sivilingeniør
  Norconsult AS Avd Bergen
  95747275
 • Styremedlem
  Geir Omar Berland
  Høgskolelektor
  Høgskulen på Vestlandet Bergen - Inndalsveien 22
  92250713
Sist oppdatert: 29. august 2017