Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Arbeidsmarkedet for nyutdannede 2019

Publisert: 28. jan. 2020

Hvert år gjennomfører Tekna en undersøkelse blant nyutdannede medlemmer. Undersøkelsen viser status i arbeidsmarkedet fem måneder etter avsluttede studier.

91 prosent i arbeid

Det er nå gode tider i norsk økonomi, og arbeidsmarkedet for nyutdannede er godt. Over 91 prosent av alle som avsluttet studiene sommeren 2019 var i arbeid fem måneder senere. Antallet som rapporterte at de var ledige var under 7 prosent. Til sammenligning rapporterte over 16 prosent at de var ledige i 2016, da krisen i oljesektoren hadde rammet arbeidsmarkedet. Ledighetstallene nærmer seg nå nivået fra før oljekrisen, da ledigheten fem måneder etter studieslutt lå på 5 prosent. 

 

Får jobb før studieslutt

Starte sokeprosess tidlig

Hele 72 prosent av respondentene svarte at de hadde fått jobb før studiene var avsluttet. Dette er det høyeste tallet siden 2013, og viser at konkurransen om teknologisk og realfaglig arbeidskraft er økende. Spesielt innen fagområdene matematikk, IKT og bygg er etterspørselen stor. I disse fagområdene hadde over 90 prosent av de nyutdannede jobb før studieslutt. Biologi var det fagområdet der færrest hadde fått jobb før studieslutt. Her svarte 55 prosent at de hadde jobb før studieslutt. 

Andel i arbeid fordelt på bransjer

Bygg og anlegg, økonomi og ledelse og planfag er bransjene der flest nyutdannede har fått jobb. 96 prosent av respondentene i disse bransjene svarte at de var i arbeid fem måneder etter studieslutt. Biologi har den laveste andelen, med 77 prosent i arbeid.

Flest vil jobbe privat

Privat sektor er den mest foretrukne sektoren blant de nyutdannede. Hele 66 prosent av respondentene mente dette var den sektoren de helst ønsket å jobbe i. 8 prosent rapporterte at de foretrakk jobb i staten, mens 2 prosent hadde kommunesektor som sitt primærønske. 24 prosent hadde ingen preferanse.

Flere menn ønsker seg til privat sektor enn kvinner. 71 prosent av mennene hadde privat sektor som det foretrukne, mens 55 prosent av kvinnene svarte det samme. 

80 prosent til privat

Jobb i privat sektor - 2019

Når vi ser på hvor kandidatene faktisk fikk jobb, svarte 80 prosent av respondentene privat sektor. 14 prosent svarte statlig sektor, mens 5 prosent svarte kommunal sektor. En større andel menn enn kvinner fikk jobb i privat sektor, noe som samsvarer med hvilken sektor de rapporterte at de ønsket seg til. 

Jobben er relevant

De fleste nyutdannede svarte at de fikk jobb som samsvarer med fagretning og utdanningsnivå. 86 prosent svarte at de helt eller delvis fikk jobb som relevant for utdanningen deres, mens 90 prosent svarte at de helt eller delvis oppga at jobben samsvarer med utdanningsnivået/mastergraden

Faglig utfordring, utviklingsmuligheter og lønn viktigst

Nyutdannede Tekna-medlemmer er opptatt av å ha faglig utfordrende og utviklende oppgaver, og god lønn. 78 prosent av de nyutdannede svarte at faglige utfordringer var viktig ved valg av første jobb. 75 prosent mente utviklingsmuligheter var viktig, mens 70 prosent svarte at lønn var viktig. Bare 27 prosent svarte at geografisk beliggenhet var viktig da de søkte, og dette indikerer at mange kan være villige til å flytte på seg for å få den jobben de ønsker. 

Digitale jobbsøk viktigste kanal

Nesten halvparten av de nyutdannede fikk jobb via digitale kanaler, enten via annonser på selskapenes nettsider, eller via digitale jobbdatabaser. Det har de siste årene vært en endring, fra at kontakter og nettverk var viktigste kanal inn i arbeidsmarkedet, til at de digitale flatene nå dominerer. 

Lønnsanbefaling og jobbkontrakt

Raadgivning

Teknas nyutdannede har relativt god kjennskap til foreningens tilbud om lønnsstatistikk, lønnsanbefaling og gjennomgang av jobbkontrakt. 68 prosent kjente til lønnsstatistikken, 57 prosent kjente til begynnerlønnsanbefalingen, mens 48 prosent kjente til tilbudet om gjennomgang av jobbkontrakt. Andelen som brukte disse tilbudene i forhandlinger med arbeidsgiver var lavere. 20 prosent rapporterte at de hadde brukt lønnsstatistikken, 24 prosent svarte at de hadde vist til begynnerlønnsanbefalingen, mens 20 prosent hadde bedt om kontraktgjennomgang. 

 

Les også artikkel i Tekna Magasinet:

Møtte et arbeidsmarked på topp

Martine-gudrun-arbeidsmarked

Med master i teknologifag kan du være interessant for selskaper om du er fagfokusert eller en som elsker å ha ti baller i lufta samtidig. Det er Martine Sol Skogen Brataas (26) og Gudrun Glende (27) gode eksempler på. Arbeidsmarkedet har ikke vært bedre for nyutdannede teknologer siden 2013, viser Teknas ferske arbeidsmarkedsundersøkelse.

Les saken på teknamagasinet.no