Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Foto: Regjeringen.no

Politisk

Teknas innspill til Revidert nasjonalbudsjett 2024

Publisert: 21. mai 2024

Regjeringen la frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2024 den 14. mai.

Last ned Teknas høringsinnspill her:

Teknas innspill til RNB 2024 (pdf)
Sendt til ​​Stortingets finanskomité

Litt om RNB og Teknas innspill:

Revidert nasjonalbudsjett er et dokument som beskriver endringer som har skjedd etter at regjeringen la frem statsbudsjettet i oktober året før – endringer som har økonomiske konsekvenser for staten og for Norge som land. Det reviderte budsjettet er nå til behandling i Stortinget og Tekna har gitt sitt innspill til saker som er relevante for dette her. 

Tekna har gitt innspill på følgende punkter i det reviderte budsjettet:

  • Studieavgift på utenlandsstudenter utenfor EU/EØS
  • Kompetansemidler til etter- og videreutdanning for lærere: digitale læringsressurser, skjermbruk og KI
  • Tilskudd til næringsrettet forskning
  • Kompensasjonsordningen for deltagelse i Horisont Europa (Retur-EU)
  • Nitrogenrensing i Oslofjorden og andre naturformål
  • Oppfølging av naturavtalen
  • Domstolene - Endringer i domstolstruktur
  • Havvind
  • Vedlikeholdsetterslepet på vei og jernbane må reduseres

Last ned høringen for å lese hele innspillet.

Les også