Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

NOU 2023: 27 Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevenes læring og trivsel

Publisert: 20. feb. 2024

Tekna representerer i hovedsak lektorer og lærere i videregående skole som har sin fordypning i realfagene. Tekna organiserer også vitenskapelig ansatte i universitets- og høyskolesektoren og flere av våre medlemmer jobber i lærerutdanningene. Tekna synes det er flott at det jobbes med en fornyelse og utvikling av arbeidet med kvalitet i grunnopplæringen.

Last ned Teknas høringsinnspill her:

HøringsInnspill til NOU 2023 27 et nytt system for kvalitetsutvikling for elevenes læring og trivsel (pdf)
Sendt til Kunnskapsdepartementet

Teknas høringsvar besvares med følgende overskrifter:

 • Læring og trivsel som kjernen i kvalitetsutviklingsarbeidet.
 • Ressursmangel i skolen
 • Nasjonale prøver og læringsstøttende prøver
 • Deltakelse i internasjonale undersøkelser
 • Eksamen
 • Elevundersøkelsen
 • Forskning på læringsutbytte
 • Sensorskolering
 • Funksjon for kvalitetsutvikling
 • Introduksjonsperiode for nyansatte
 • Nye oppgaver til lærerutdanningene
 • Gode strukturer og prosesser for samarbeid og dialog

Les hele høringssvaret ved å laste det ned.

Relaterte bærekraftsmål

Les også